Montáž kovovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet


  1. V balení nájdete rozloženú konzolu, ktorá sa skladá z dvoch častí:
  • držiak určený pre uchytenie na stenu
  • konzolu pre upevnenie tabletu
image
  1. Najskôr je potrebné pripevniť držiak v závislosti od typu prostredia (na stenu, stôl, pult, atď.) priloženými skrutkami. Odporúčaná výška pre navŕtanie dier je 125 - 130 cm. Odporúčame pred vŕtaním skontrolovať, či má konzola vyvŕtané montážne diery horizontálne, alebo vertikálne.
image
  1. Z konzoly prostredníctvom uvoľňovacej pinzety odistite bočné istiace hrany. Pinzetu je potrebné vložiť do uvoľnovacích výčnelkov, zatlačiť ju smerom k sebe a následne potiahnuť bočnú hranu do strany.
image
  1. Z bočnej západky je potrebné ešte uvoľniť vrchnú prítlačnú hranu, ktorá sa uvoľňuje podobným spôsobom, ako v predchádzajúcom kroku.
image
  1. Následne priskrutkujte konzolu o uchytený držiak a nasaďte do neho bočné istiace hrany, avšak nie ešte na doraz, pokiaľ tam nie je umiestnený tablet!
image
  1. Zvoľte najvhodnejšiu polohu tabletu, avšak dávajte pozor, aby neostali prekryté bočné tlačidlá. V prípade, ak máte konzolu s integrovaným nabíjaním, najskôr pripojte konektor napájania do tabletu a následne zvoľte dostatočnú polohu tabletu, aby bol vodič napájania našpanovaný. Tým zabezpečíte znemožnenie odpojenia napájania nepovolenou osobou.
image
  1. Bočnými a vrchnými zaisťovacími hranami zafixujte tablet.
image
  1. Nakoniec ku tabletu pripojte priložený adaptér pre zabezpečenie stáleho zdroja napájania. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.