Export do PaM


V súčastnosti vieme spraviť export do nasledujúcich mzdových mostíkov:

image

Poznámka:

Aktívne mostíky sú znázornené tmavo šedou. Svetlo šedou sú v príprave.
Aby export do PaM (personalistika a mzdy) prebehol úspešne, je potrebné na začiatku nastaviť aktívny mostík a priradiť k nemu zamestnancov. Spravíte tak v časti Nastavenia v karte Exporty do PaM.
Po kliknutí na konkrétny mzdový mostík sa otvorí okno s dvomi záložkami.
V záložke “Nastavenia” sa nachádza predvolená prevodná tabuľka odchýliek - ID kódy, ktoré v mzdovom systéme prislúchajú prerušeniu v systéme AMS. Pokiaľ chcete doplniť niektoré prerušenie, je potrebné vpísať kód pod ktorým sa bude zobrazovať. Takisto je potrebné vybrať priečinok pre export. Veľmi dôležité je zakliknúť vo vybranom mzdovom programe políčko “Aktívny”.
V záložke “Priradení zamestnanci” je potrebné priradiť k PaM mostíku zamestnancov. Viete tak urobiť pomocou dvojkliku na zamestnanca alebo kliknutím na meno a následným kliknutím na šípku doprava, kde v tabuľke “Priradení” uvidíte priradených zamestnancov. Pokiaľ využívate viacero mzdových programov, takto si viete priradiť konkrétnych zamestnancov aj k viacerým mzdovým mostíkom.

Postup nastavenia mzdového mostíka si môžete pozrieť na videu:

image

Pokiaľ ste si aktivovali a nastavili mzdový mostík, stačí prejsť do karty Dochádzka časť Uzávierka a export spraviť pomocou tlačidla “export do PaM”.

Pozrite si aj návod:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.