Nastavenie viaczmennej prevádzky (3 zmeny)


Systém ponúka maximálne 9 zmennú prevádzku a aj prácu bez zmien.

Pozor:

Pri zvolení vyššieho počtu zmien systém automaticky priraďuje v dochádzke správne číslo zmeny. Pre správne fungovanie algoritmu priraďovania zmien je nevyhnutné, aby zmeny postupovali chronologicky - časovo (od najskoršej po najneskoršiu)!

Na obrázku nižšie je príklad správneho (chronologického) poradia zmien pri viaczmennej prevádzke:

image

Na obrázku nižšie je príklad nesprávneho poradia zmien (nechronologického), zmena 3 končí neskôr ako zmena 4, v takomto prípade nebude algoritmus automatického priradenia fungovať korektne a zmeny 3 a 4 je potrebné vymeniť!

image

Príklad nastavenia 3 zmennej prevádzky:

3 zmenna prevadzka priklad
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.