Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny


Vytvorenie skupiny

Skupiny nájdete v ľavom panely dochádzkového systému AMS pod záložkou Zoznamy a v nej kategóriou Skupiny.

Skupinu vytvoríte pomocou tlačidla Pridať skupinu, nachádzajúcom sa vľavo dole. Po kliknutí naň sa otvorí okno, v ktorom určujete nastavenia skupiny.

image

Každá skupina musí mať svoj názov. Správny názov skupiny vám uľahčí orientovanie sa medzi zamestnancami (napríklad Kancelária, Sklad a podobne). Má povolených maximálne 64 znakov. Názov skupiny vypíšte do polia “názov”.

image

V dochádzkovom systéme AMS sa vo viacerých častiach využíva práve filtrovanie na základe skupiny. Názov skupiny figuruje aj v mesačnom prehľade skupiny a takisto aj v tlačových zostavách.

Ak máte záujem vytvoriť podobnú alebo rovnakú skupinu aká už existuje, stačí označiť skupinu, ktorej nastavenia chcete použiť a kliknúť na tlačidlo “Skopírovať”.

Vytvorí sa kópia označenej skupiny, ktorú si môžete premenovať a upraviť podľa potreby. Po úpravách je potrebné stlačiť tlačidlo “Uložiť”.

image

Úprava a vymazanie skupiny

Pokiaľ chcete robiť úpravy v skupine, označte si skupinu kliknutím a použite tlačidlo “Upraviť” (alebo dvojklikom na konkrétnu skupinu). Vykonajte úpravy a stlačte “Uložiť”.

image

Vymazanie skupiny je možné iba vtedy, keď nemá priradených žiadnych zamestnancov (skontrolujete to v záložke “priradení zamestnanci”).

Skupinu vymažete tlačidlom “Zmazať”, keď si dvojklikom otvoríte skupinu alebo použijete tlačidlo “Upraviť”. Otvorí sa okno, kde sa vľavo dole nachádza možnosť “Zmazať”.

image

Priradenie zamestnancov ku skupine

Aby sa zamestnancom správne počítala dochádzka na základe nastavenia skupín, je nevyhnutné aby ku každej skupine boli priradení zamestnanci.

Pre zamestnancov, patriacich do skupiny, platia nastavené pravidlá skupiny - pracovná doba a iné doplňujúce nastavenia. Zamestnancov môžete priradiť cez záložku “Priradení zamestnanci”, ktorá sa nachádza priamo v skupine. Presúvať zamestnancov zo stĺpca “nepriradení” do “priradení” viete pomocou šípok alebo dvojitým kliknutím na riadku s menom zamestnanca.

image

Vytvorenie, úpravu a vymazanie skupiny si môžete pozrieť na videu nižšie. Je tam takisto znázornený aj postup pre priradenie zamestnancov do skupiny.

image

image Rýchly tip

  1. Do systému môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete (nie sú obmedzené maximálnym počtom).

  2. V karte Dochádzka v časti Mesačný prehľad sa viete dostať pri každom zamestnancovi do nastavení jeho skupiny

    (cez interaktívne tlačidlo skupiny)

    image

    bez toho, aby ste sa museli prekliknúť do karty Zoznamy (tlačidlo je zobrazené na obrázku nižšie).

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.