Nastavenie pracovného času pre živnostníkov - bez zmien


Táto forma sa používa v prípade, že chcete odpracované hodiny len zaznamenávať a nepotrebujete ich porovnávať s prednastavenou pracovnou dobou. V nastavení skupiny zvoľte možnosť “bez zmien”.

nastavenie bez zmien

Pri práci bez zmien je možné upraviť dĺžku a automatický odpočet prestávky.

dlzka a automaticky odpocet prestavky

V prípade práce “bez zmien” sú prednastavené aj nasledovné vlastnosti:

  • nočná sa započítava podľa skutočného rozdelenia
  • možnosť “nepočítať ak začala v inej zmene” je vypnutá
  • penalizácia neskorého príchodu je vypnutá
  • “rozdiel oproti dennému fondu je menej ako” je vypnuté
  • nulovanie denného nadčasu je vypnuté
image
image

V mesačnom prehľade dochádzky nie sú pri nastavení “bez zmien” vyplnené pracovné fondy (zobrazené v červenom rámčeku) a odpracované hodiny a hodiny jednotlivých prerušení sa sčítavajú a zaznamenávajú (zobrazené v zelenom rámčeku).

image

Na obrázku nižšie môžete vidieť detail dňa pri práci bez zmien.

image

Pokiaľ nastane situácia, že sa počas pracovného dňa zaznamená viackrát príchod a odchod z práce, do tabuľky mesačného prehľadu sa zapíše čas prvého príchodu do práce a čas posledného odchodu z práce.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.