Prerušenia zobrazujúce sa na termináli


Ak chcete aby sa vybrané prerušenie zobrazovalo na termináli, je potrebné ho k nemu priradiť.

Urobíte tak v časti Zoznamy - Terminály. Označte terminál, ku ktorému chcete priradiť prerušenia a v pravej časti sa zobrazí náhľad terminálu.

V záložke Detail sa nachádza možnosť “synchronizovať”, kde si viete vybrať aké položky sa majú zobrazovať na termináli (prerušenia a zamestnanci by mali byť označení na každom termináli). Po označení sa zaktívnia aj ďalšie záložky (priradení zamestnanci a priradené prerušenia).

image

Následne v záložke Priradené prerušenia jednoduchým kliknutím na prerušenie v ľavom stĺpci (nepriradené) a kliknutím na šípku doprava presuniete vybrané prerušenie do pravého stĺpca (priradené prerušenia). Alebo tak môžete urobiť dvojklikom na prerušenie. Všetky prerušenia v pravom stĺpci - priradené prerušenia sa automaticky zobrazia aj na termináli.

image

Pozn.: Farebné podfarbenie prerušenia informuje o tom, že toto prerušenie má v nastaveniach označený atribút “povolené v žiadankách” a teda je možné naň vytvárať žiadanku o neprítomnosť. Informuje o tom aj legenda v spodnej časti.

Potrebujete zmeniť poradie prerušení na termináli?

Na termináloch funguje funkcia „autosorting“, jednotlivé prerušenia sa zobrazujú v poradí podľa používanosti. Najpoužívanejšie je prvé v zozname a najmenej používané je posledné v zozname.
Pokiaľ si želáte zmeniť poradie prerušení na termináli STL.one označte INFO (vpravo hore) a prilože kartu administrátora terminálu. Dostanete sa do nastavení terminálu. Vyberte možnosť “Prerušenia”. Z ľavej časti vyberte prerušenie a v pravej časti prepíšte hodnotu “váha”. Prerušenie ktoré bude mať nastavenú najvyššiu zápornú hodnotu čísla, bude zobrazené ako prvé v zozname. Naopak prerušenie s najvyšším kladným číslom sa bude zobrazovať na poslednom mieste. (Inými slovami, ak nastavíte prerušeniu Práca váhu -100, bude na začiatku zoznamu a ak mu nastavíte váhu 100, presunie sa na koniec zoznamu.)

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.