Verzia 1.1.4 - Automatický report dennej dochádzky


Ide o novú funkciu, pri ktorej je vygenerovaný a automaticky odosielaný report dennej dochádzky za všetkých aktívnych zamestnancov (s platným pracovným pomerom a bez anonymov) každý deň v stanovený čas na určené e-mailové adresy.

Ide o report, ktorý sa nachádza v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy - Denný report dochádzky.

image

Pre aktívnosť funkcie je potrebné mať zakúpený modul AutoReport a plugin Mandrill.

Viac informácií o dennom reporte dochádzky a jeho automatickom odosielaní sa dočítate v samostatných článkoch.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.