Verzia 1.1.3 - Nová funkcia Povinné žiadanky


Funkcia povinné žiadanky znemožní vytvoriť prerušenie daného typu, ak je povolené v žiadankách (zápis celodenných prerušení a vlastných časových úsekov).

image

Prerušenie má označený atribút “povolené v žiadankách” a zároveň má stredisko nastavené v detaile funkciu “povinné žiadanky”. Zamestnancovi sa na základe príslušnosti k domovskému stredisku (označené domovské stredisko v karte zamestnanca) detekuje, že nemá zobraziť prerušenie povolené v žiadankách a teda toto prerušenie sa nebude zobrazovať nikde (v detaile dňa, v mesačnom prehľade, v prístupoch, v plánovaní).

image

Všetkým adminom sa následne dajú označiť zamestnanci (v priradeniach), ktorým môžu spravovať žiadanky. Výnimku má len hlavný admin, ktorý má povolenia vytvárať a schvaľovať žiadanky aj napriek obmedzeniu v povinných žiadankách.

image

Keďže ide o obšírnu funkciu, všetky informácie a postupy s obrázkami a príkladmi nájdete v samostatnom článku Žiadanky - Povinné žiadanky.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.