Dochádzka


Prehľad prístupov a prerušení nájdete po prihlásení pod záložkou “Dochádzka”.

Pre výber zamestnanca použite dostupný filter. Kliknutím na konkrétny deň sa vám zobrazí okno detailu dňa. Dochádzkový systém umožňuje administrátorovi:

Pridať nový prístup

  • v detaile dňa v ľavej časti, v tabuľke Prístupy z terminálu, kliknite na tlačidlo “Pridať prístup”. Vyberte prerušenie, typ (príchod alebo odchod) a čas a stlačte “Potvrdiť”. Systém zapíše nový prístup zamestnancovi.

Upraviť alebo zmazať existujúci prístup

  • v detaile dňa kliknite na konkrétny existujúci prístup, vykonajte potrebné úpravy a stlačte “Potvrdiť” alebo ak si želáte prístup zmazať, stlačte tlačidlo “Zmazať”.

Pridať celodenné prerušenie

  • v detaile dňa v pravej časti, v tabuľke Sumárne za deň, kliknite na tlačidlo “Celodenné prerušenie”. Vyberte prerušenie a zmenu podľa ktorej sa má vypočítať prerušenie a stlačte “Potvrdiť”. Systém zapíše zamestnancovi daný deň celodenné prerušenie. Ak potrebujete vymazať toto prerušenie, spravíte tak kliknutím naň v strednej časti Vypočítané prerušenia a následne stlačíte “Zmazať”.

Pridať prerušenie

manuálnym pridaním časového úseku v tabuľke “vypočítané prerušenia” obídete automatiku určovania zmeny a značnú časť algoritmu počítania dochádzky!

Túto funkciu odporúčame používať len v krajnom prípade, kedy nie je možné požadovaný stav dosiahnuť iným spôsobom, ktorý nenaruší algoritmus výpočtu (napr. pridaním alebo úpravou prístupu, prípadne pridaním celodenného prerušenia)!


-

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.