Hromadný zápis viacerým zamestnancom


Hromadný zápis prístupov viacerým zamestnancom naraz je možný cez kartu Dochádzka v časti Prístupy. Tu sa nachádza tlačidlo Hromadný zápis.

image

Po kliknutí na tlačidlo Hromadný zápis sa zobrazí tabuľka. Kliknutím na meno označíte zamestnancov (opätovným kliknutím sa meno odznačí) a vyberiete dni v mesiaci, na ktoré chcete uskutočniť zápis. Následne vyberiete pomocou šípky prerušenie, ktoré sa má zapísať a vyberiete príchod alebo odchod. Nastavíte čas zápisu a kliknete na Zapísať.

Pri hromadnom zápise sa v tabuľke zobrazia všetci vytvorení zamestnanci. Pomocou filtra v hornej časti si viete vybrať zamestnancov podľa skupiny.

Pozn.: Hromadný zápis je možný uskutočniť za jeden mesiac. Ak potrebujete uskutočniť hromadný zápis aj pre minulé mesiace, je potrebné opätovne kliknúť na tlačidlo hromadný zápis a vybrať pomocou šípiek doprava a doľava mesiac, v ktorom chcete uskutočniť zápisy prerušení.

image

Po kliknutí na Zapísať sa vás program opýta, či si naozaj želáte zapísať prerušenie vybraným zamestnancom, ak súhlasíte, kliknite na Áno.

Hromadne zapísané prerušenia sa zobrazia v tabuľke prehľadu (s poznámkou multiple add - ako hromadný zápis).

Niekedy sa môže stať, že uskutočníte hromadný zápis, ale nevidíte prístupy v tabuľke prehľadu. Je to zrejme preto, lebo je nastavený kalendár na dátum mimo času kedy ste zadávali prístupy. V tomto prípade je riešenie veľmi jednoduché a to, že pomocou šípok vedľa dátumov si určíte časové rozhranie, za ktoré chce zobraziť prístupy (na obrázku na kalendár ukazuje zelená šípka).

image

Na videu nižšie si môžete pozrieť postup pridávania hromadného zápisu:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.