Export fondov do XLS


V karte Prehľady pod záložkou Fondy je možnosť “export do XLS

image

Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad vytlačeného dokumentu.

image

Jednotlivé údaje znamenajú:

  1. Fond - názov založeného fondu. Fond sa zakladá v časti Zoznamy - Fondy.
  2. Jedn. - popisuje jednotku, v ktorej sa fond počíta (dni, hodiny). Jednotka sa nastavuje pri vkladaní fondu v časti Zoznamy - Fondy.
  3. Prenos - zobrazuje počet hodín/dní, ktoré sa presunuli z minulého kalendárneho roka.
  4. Nárok - zobrazuje počet hodín/dní, na ktoré vznikol nárok na začiatku kalendárneho roka. Fondy sa napĺňajú v časti Prehľady - Fondy - Pridať pohyb.
  5. Stav - aktuálny stav ku dňu, ktorý je zvolený vo filtri (viď obrázok nižšie)
  6. Zostatok - zostatok hodín/dní k 31.12.2019.
popis stlpcu stav v prehlade filtrov
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.