Nastavenie prerušení a použitie v dochádzke


 • Atribút nahrádza saldo

  Saldo je rozdiel medzi nastaveným denným pracovným fondom a skutočne odpracovaným časom. Tento atribút 'nahrádza saldo' sa používa, keď zamestnanec … Viac

 • Automatický príchod/odchod

  V časti 'Zoznamy - Prerušenia' máte možnosť nastaviť 'Automatický príchod a odchod' pre prerušenie, ktorým systém dopočíta príchod a odchod … Viac

 • Ďalšie nastavenia prerušení

  V časti 'Zoznamy - Prerušenia' sa nachádzajú rôzne nastavenia a atribúty, ktoré môžete upravovať pre každé prerušenie. Tieto zahŕňajú 'Zaokrúhlenie … Viac

 • Dĺžka celodenného prerušenia

  V časti 'Zoznamy - Prerušenia' môžete nastaviť trvanie celodenného prerušenia. Sú k dispozícii tri možnosti pre výpočet tohto trvania: 'Podľa … Viac

 • Neuznať v pohyblivom čase

  Atribút 'Neuznať v pohyblivom čase' sa používa, keď má prerušenie začať platiť až v pevnom pracovnom čase. Táto možnosť je užitočná pri tvorbe … Viac

 • Pokračuje v nasledujúcich dňoch / cez víkend

  V časti 'Zoznamy - Prerušenia' môžete nastaviť atribúty 'Pokračovať v nasledujúcich dňoch' a 'Pokračovať cez víkend'. Tieto atribúty ovplyvňujú, či sa … Viac

 • Povolené v žiadankách

  Dochádzkový systém umožňuje zamestnancom vytvárať žiadanky pre rôzne prerušenia, ako sú návšteva lekára, dovolenka a ďalšie. Zoznam dostupných … Viac

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.