Prehľady


  • E-maily

    Dochádzkový systém umožňuje priradiť každému zamestnancovi e-mailovú adresu pre informácie o stave jeho žiadanky. Nastavenie e-mailu cez kartu … Viac

  • Fondy

    Základné informácie o fondoch a postup pre ich vytvorenie nájdete v návode Fondy. Práca s fondami vrátane naplnenia hodinami, čerpania, hromadného … Viac

  • Žiadanky

    Funkcia Žiadanky slúži pre elektronické zadávanie požiadavky na čerpanie zvoleného prerušenia. Viac

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.