Nastavenie a čerpanie dovolenky


Čerpanie dovolenky sa nastavuje priamo v skupine (Zoznamy - Skupiny).

Dochádzkový systém automaticky dopĺňa dĺžku dovolenky a to buď v trvaní pol dňa alebo celý deň dovolenky. Takisto máte možnosť zakliknúť zvýšené čerpanie dovolenky (napríklad 1,5 dňa). Rozhodovacím kritériom pre priradenie typu dovolenky sú:

  • odpracovaný úsek v daný deň
  • nastavenie minimálneho čerpania
  • nastavenie zvyšku

Nastavenie minimálneho čerpania ponúka zvoliť minimálne čerpanie v dĺžke:

  1. celý deň, priradí sa vždy celý deň dovolenky bez ohľadu na dĺžku odpracovaného úseku
  2. 1/2 dňa, priradí sa typ dovolenky podľa dĺžky odpracovaného úseku a zvoleného započítavania zvyšku.

Započítavanie zvyšku
Pri nastavovaní minimálneho čerpania dovolenky je potrebné určiť, ako sa má započítať zvyšok. Nastavenie zvyšku ovplyvňuje, či sa priradí celý deň alebo polovica dovolenky.
Systém ponúka tri možnosti (ktoré sú pre lepšie pochopenie rozpísané v príklade nižšie):

  1. zvyšok prepadne (nulový)
  2. akceptovať len kladný zvyšok
  3. akceptovať kladný aj záporný

Príklad: Máme denný fond nastavený na 7,5 hodín (7:30), smena: 6:00 - 14:00, 30 minút obedná prestávka. Zamestnanec si chce vziať pol dňa dovolenky.

Započítavanie zvyšku - kladný aj záporný
V tomto prípade sa zamestnancovi zapíše nadčas alebo chýbajúce hodiny (podľa situácie).

práca 6:00 - 9:40 = odpracované 3:40
dovolenka 9:40 - 13:25 = 3:45
Rozdiel je 5 minút - chýbajúce minúty, zamestnanec si ich bude musieť nadrobiť.

image

práca 6:00 - 10:00 = odpracované 4:00
dovolenka 10:00 - 13:45 = 3:45
Zamestnanec má nadčas 15 minút.

image

Započítavanie zvyšku - len kladný

práca 6:00 - 10:40 = odpracované 4:40
dovolenka 10:40 - 14:25 = 3:45 (pol dňa)

Zamestnanec bude mať zapísanú pol dňa dovolenky a nadčas 25 minút.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.