Strediská


Funkcia Strediská - Je navrhnutá pre sledovanie a prerozdelenie odpracovaných hodín pod jednotlivé strediská.
Umožňuje vytvoriť niekoľko stredísk. Každé stredisko má vlastný terminál, prípadne viacero terminálov, svojich zamestnancov a administrátorov. V dochádzke sa najskôr vytvoria strediská, priradia sa k nim terminály a administrátori a nakoniec sa naplnia zamestnancami.

Vytvorenie a úprava strediska

Pre vytvorenie strediska je potrebné kliknúť na “Pridať”. Otvorí sa vám tabuľka, kde vpisujete Názov, pracovnú dobu, adresu, prípadne ID a popis/poznámka. Priradia sa zamestnanci, terminály, administrátori, sekcie a atribúty pomocou dvojkliku alebo šípiek. Je možnosť nastaviť aj nadradenú skupinu - Po spárovaní strediska s nadradenou skupinou budú mať zamestnanci podradených skupín prístup k terminálom strediska a zároveň budú môcť administrátori strediska prehliadať údaje ich dochádzky. (Vytvorenie nadradenej skupiny nájdete v návode Skupiny.) Upraviť už vytvorené stredisko je možné cez tlačidlo “Upraviť”.

Postup vytvorenia, úpravy a priradení nájdete vo videu nižšie:

image

Vytváranie sekcií a atribútov

Sekcie slúžia ako doplnková možnosť rozdelenie strediska na akési oddelenia (napríklad pod strediskom Bratislava by boli sekcie drevovýroba, kovospracovanie, zváranie a logistika).
Atribúty predstavujú rôzne oprávnenia zamestnanca - napríklad vodičský preukaz, CNC preukaz a pod. Podľa atribútov viete zamestnancov priradiť do sekcií (príklad: v sekcii zváranie môže robiť len zamestnanec, ktorý má atribút CNC preukaz).

Sekcie vytvoríte pomocou tlačidla “Spravovať sekcie”. Otvorí sa tabuľka v ktorej pomocou tlačidla “Pridať” vytvoríte novú sekciu. Vypíšete názov, prípadne popis/poznámku a máte možnosť zvoliť si cez image farbu prislúchajúcu sekcii. Následne stlačíte “Uložiť”.
Upraviť alebo vymazať vytvorenú sekciu môžete tak, že kliknete na konkrétnu sekciu a tlačidlo “Upraviť” alebo “Zmazať”.
Atribúty vytvoríte pomocou tlačidla “Spravovať atribúty”. Zvyšok postupu je rovnaký ako pri vytváraní a úprave sekcií (s rozdielom - pri vytvorení atribútu sa nedá zvoliť farba).

Pokiaľ ste vytvorili sekcie, automaticky sa zobrazia v hornej lište Priradené sekcie (1).
Atribúty sa zobrazia v karte zamestnanca v záložke Priradenia (2).

image
image

Postup vytváranie, úpravy a vymazanie sekcie a atribútu nájdete vo videu nižšie:

image

Pozrite aj návody:

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.