Konfigurácia tabletu


 1. Po zapnutí tabletu a inicializácií systému sa po pár sekundách automaticky spustí dochádzková aplikácia ATT.

  Kliknutím na štvorcovú ikonu v ľavom hornom rohu sa vám zobrazia možnosti. Tu môžete vstúpiť do nastavení tabletu.

image
image
 1. Po vstupe do nastavení je potrebné zadanie PIN kódu administrátora tabletu. Preddefinovaný PIN je 1234, viete si ho v nastaveniach dochádzkovej aplikácie zmeniť.
image
 1. Ešte pred samotným nastavením a pripojením tabletu ku dochádzkovému serveru je potrebné tablet pripojiť do WiFi siete. Urobíte tak potiahnutím prsta zhora nadol na displeji vášho tabletu. Zobrazí sa vám menu, v ktorom uvidíte ikonu WiFi. Po kliknutí na ikonu sa dostane do nastavení siete, vyberiete wifi a pripojíte sa k nej.
image
 1. Po úspešnom pripojení do wifi siete sa môžete vrátiť späť do dochádzkovej aplikácie ATT.
  V Nastaveniach v záložke Hlavné sa nachádza časť Server.
image

V časti Dochádzkový server je potrebné:

 • do kolonky Host vypísať lokálnu IP adresu servera (IP adresu PC, na ktorom je nainštalovaná hlavná softvérová časť dochádzkového systému AMS - serverová inštalácia AMS s databázou).
  Pre zistenie IP adresy servera stlačte klávesu Windows (alebo kliknite na Štart na PC), napíšte cmd a stlačte Enter. Zobrazí sa príkazový riadok. Tu napíšete ipconfig a stlačíte Enter. Vypíšu sa údaje a v nich nájdite IPv4 Address v tvare xxx.xxx.xxx.xxx (x sú čísla). Toto je Vaša lokálna IP adresa. Do kolonky Host ju vypisujete bez medzier a s bodkami.
  Pozn.:Nezabudnite, že je potrebné túto IP adresu zistiť na serverovom PC. Ak by ste to robili na inom ako serverovom PC, IP adresa by nebola správna a tablet by sa nepripojil do siete.

 • Do kolonky Port vypísať komunikačný port - port pre synchronizáciu.
  Tento port si viete zistiť v dochádzkovom systéme AMS, v sekcii NASTAVENIA - Dochádzkový server. V časti “HTTP port pre synchronizáciu” sa zobrazuje tento port, ktorý ste si na začiatku nastavili (východiskový predvolený je 88). V prípade potreby viete port zmeniť cez ikonku change port.
  Pozn.: Nastavený port v AMS a v nastaveniach tabletu musia byť rovnaké, aby prostredníctvom neho mohli komunikovať. Treba sa uistiť, že ak máte v AMS nastavený port 88, tak taký istý bude aj v tablete. Ak ho zmeníte v AMS, rovnako je potrebné zmeniť ho aj v tablete.

image

Keď je všetko nastavené, môžete na tablete kliknúť na tlačidlo Vyskúšať. Zobrazí sa zelená gulička, ktorá signalizuje, že pripojenie tabletu k dochádzkovému serveru je aktívne.
Pozn.: V prípade šedej guličky k spojeniu nedošlo. Je potrebné prekontrolovať IP adresu servera a porty popisované vyššie v článku.

Keď máte všetko správne nastavené a gulička svieti na zeleno, kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ v pravom dolnom rohu.

image

Na strane servera je potrebné nastaviť výnimku vo firewalle pre konkrétny port.

Pokiaľ vo Vašej lokálnej sieti používate Proxy server, zapíšte parametre do príslušných okienok v tablete (v nastaveniach dochádzkovej aplikácie v časti Hlavné - Server - Proxy).

 1. Vyberiete si možnosť autentifikácie (overovania) zamestnancov (zoznam zamestancov, QR kód, PIN kód alebo povolenie detekcie tváre pre zapísanie fotky).

 2. V prípade, že máte zakúpených viac dochádzkových tabletov, odporúčame každý jeden premenovať, napr. podľa názvu pobočky. Takto ich budete vedieť lepšie rozlíšiť v dochádzkovom systéme AMS. Premenovať tablet je možné v nastaveniach ATT, v záložke Hlavné v sekcii “názov zariadenia”.

 3. Pokiaľ je všetko správne nastavené, kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ v pravom dolnom rohu. Následne pokračujte v synchronizácii zamestnancov a prerušení s tabletom.

Pozrite si aj návod:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.