Verzia 1.1.3 - Nová funkcia Infomácia o zostatku fondu


Pri vytvorení fondu (karta Zoznamy - Fondy) pribudla nová funkcia, ktorá informuje o zostatku fondu - označením checkboxu v nastavení fondu sa aktivuje táto funkcia.

image

Zostatok fondu sa následne zobrazuje pri vytvorení žiadanky, pri vytvorení celodenného prerušenia a tiež ako stĺpec v plánovaní.

Viac informácií o použití tejto funkcie a jej zobrazení sa dočítate v samostatnom článku Fondy - Informácia o zostatku.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.