Všetci všade


Ak potrebujete priradiť všetkých novo vytvorených zamestnancov ku všetkým existujúcim terminálom a strediskám (ak sú vytvorené), slúži na to funkcia “všetci všade”.

Pokiaľ je táto funkcia aktívna, nie je potrebné priraďovanie každého zamestnanca zvlášť k terminálom alebo strediskám samostatne, ale všetci novo pridaní zamestnanci sa automaticky priradia k terminálom a strediskám, ktoré existujú.

Túto funkciu je potrebné najskôr aktivovať v nastaveniach programu.

image

Je aplikovateľná ako pri manuálnom pridaní zamestnancov, tak pri importe.

Pri manuálnom vytváraní zamestnanca sa po vypísaní a uložení zamestnaneckej karty automaticky zamestnanec priradí ku všetkým existujúcim terminálom a strediskám.

Rovnako po úspešnom importe zamestnancov (prostredníctvom tlačidla Import v časti Zoznamy - Zamestnanci) sa takisto všetci naimportovaní zamestnanci priradia ku všetkým existujúcim terminálom a strediskám.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.