Automatické reporty


  • Mesačný report dochádzky

    Automatizované odosielanie mesačného reportu dochádzky pomocou Modulu AutoReport a služby Mandrill. Postup a nastavenia pre automatické generovanie a … Viac

  • Report dennej dochádzky

    Automatické odosielanie denného reportu dochádzky pomocou Modulu AutoReport a služby Mandrill v programe AMS. Postup a nastavenia pre automatické … Viac

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.