Je potrebný reštart služby AHS (komunikačná služba v systéme Windows)


Komunikačná služba AHS môže byť stopnutá a je potrebné ju reštartovať. Reštart AHS služby je možný jedine na serverovej inštalácii programu AMS.

(Komunikačné porty sa nastavujú na vašom dochádzkovom serveri AMS. Jednoduchý spôsob, akým overíte, či sa jedná o dochádzkový server, sa nachádza priamo v AMS, v časti Nastavenia/Dochádzkový server. Pokiaľ sú tlačidlá služieb AMSDB a AHS zašedené, jedná sa o klienta AMS. Ak sa tlačidlá štart a stop dajú stlačiť, ide o serverovú inštaláciu.)

Postup reštartovania služby AHS

Služba AHS je už zastavená a je potrebné ju opätovne zapnúť:

Ak je služba vypnutá, uvidíte, že je možné kliknúť na tlačidlo “Start” na pravej strane pod službou AHS (AMS Helper Service) - bude zvýraznené tmavou farbou. Kliknite na tlačidlo “Start”.

image

Službu AHS je potrebné reštartovať:

Službu môžete reštartovať dvomi spôsobmi:

  • V AMS, v časti nastavenia/Dochádzkový server
    • Kliknite na tlačidlo “STOP”, ktoré sa nachádza na pravej strane pod službou AHS (AMS Helper Service). Následne kliknite na tlačidlo “Start”. Služba bola reštartovaná.
image
  • Prostredníctvom Správcu úloh (Task Manager) (Správcu úloh spustíte stlačením klávesovej skratky CTRL+SHIFT+ESC, alebo pravým tlačidlom myši na lištu Windows, ktorá sa štandardne nachádza v dolnej časti obrazovky a označením možnosti Správca úloh (Windows 10), prípadne stlačením pravého tlačidla myši na ikonu Windows na vašej lište a vybratím možnosti Správca úloh (Windows 11)
    • V správcovi úloh kliknite na kartu Služby (Services). V nej kliknite pravým tlačidlom myši na službu s názvom AHS a vyberte možnosť Reštartovať (Restart).
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.