Skupiny


Pre správne fungovanie dochádzky je veľmi dôležité nastavenie skupiny a následné priradenie každého zamestnanca ku skupine.

V skupine definujete pevný alebo pohyblivý pracovný čas zamestnancom, započítavanie prestávky, nočnej práce, nastavenie dovolenky a všetky potrebné nastavenia, na základe ktorých sa bude zamestnancom započítavať ich odpracovaný čas.

Do systému si môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete

(Pozn.: Po kúpe dochádzkového systému odporúčame, aby si vaši zamestnanci približne týždeň zaznamenávali prístupy na termináli a až potom ste nastavili skupiny v AMS. V programe vám bude svietiť na kontrolu veľa dní, ale práve na základe týchto prístupov viete ľahšie nastaviť skupinu.

Ak už využívate dochádzkový systém AMS dlhší čas, viete skupinu nastaviť podľa aktuálnej dochádzky vo vašej firme.)

 • Definovanie pracovného času v AMS

  Nastavenie pracovného času v Dochádzkovom systéme AMS. V článku nájdete informácie o pevnom pracovnom čase, dennom fonde, pohyblivom pracovnom čase, … Viac

 • Dni odporúčané na kontrolu

  Dochádzkový systém AMS zobrazuje dni, ktoré sú neukončené alebo dni na kontrolu na základnej domovskej obrazovke AMS (karta Domov). Neukončený deň … Viac

 • Konto pracovného času

  Konto pracovné času (KPČ) je doplnková možnosť nastavenia skupiny v rámci nášho programu. Využíva sa ako zásobník nadčasových hodín, čo je výhodné pre … Viac

 • Nadradená skupina

  Nadradená skupina ponúka doplnkovú možnosť pri práci so skupinami a lepšiu filtráciu. Obsahuje podradené skupiny a všetkých ich zamestnancov. Má … Viac

 • Nastavenia počítania prestávky

  Nastavenia prestávky určujete v nastavení skupiny (v možnosti Zoznamy - Skupiny, dvojklik na skupinu). Pri započítavaní prestávky máte možnosť … Viac

 • Nastavenie a čerpanie dovolenky

  Čerpanie dovolenky sa nastavuje priamo v skupine (Zoznamy - Skupiny). Dochádzkový systém automaticky dopĺňa dĺžku dovolenky a to buď v trvaní pol dňa … Viac

 • Nastavenie nočnej práce

  Zadefinovanie času nočnej práce, Odpočítanie prestávky z nočnej práce, Nepočítať nočnú ak začala v inej zmene, Započítanie nočnej práce, Odpracovaný … Viac

 • Nastavenie započítavania sviatkov

  Najdôležitejším kritériom pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nastavená s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo so štandardným … Viac

 • Odpracovaný čas a príplatkový čas

  V nastaveniach skupiny môžete určiť kritériá pre počítanie odpracovaného času a príplatkového času. Táto časť poskytuje podrobný popis nastavenia pre … Viac

 • Pomocné prerušenia (Posun, Penalizácia, Zaokrúhľovanie)

  Zistite viac o pomocných prerušeniach v systéme dochádzky, ako sú Posun, Penalizácia neskorého príchodu a Zaokrúhľovanie. Tieto nastavenia ovplyvňujú … Viac

 • Použitie referenčného fondu

  Pre jednoduchšie vysvetlenie referenčného fondu je potrebné poznať čo predstavuje rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Základné pravidlá … Viac

 • Saldo a správa nadčasu

  Za prácu nadčas sa považuje práca vykonávaná zamestnancom mimo rozvrhu pracovných zmien a nad rámec pracovného času určeného v pracovnej zmluve. … Viac

 • Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny

  Článok je rozdelený na vytvorenie skupiny, úpravu a vymazanie skupiny, a priradenie zamestnancov ku skupine. Samotné vysvetlenie pojmov používaných v … Viac

 • Započítavanie stravných lístkov

  Nárok na stravný lístok nastavujete zamestnancom v skupine (**Zoznamy - Skupiny**). Nastavte počet odpracovaných hodín a počet lístkov, prípadne aj … Viac

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.