Export prístupov


Export prístupov sa dá spraviť do XLS súboru, vytlačiť na tlačiarni alebo vytvoriť ako PDF súbor. Je možné ho spraviť v karte Dochádzka v časti Prístupy alebo v karte Prístupový systém časť Prístupy (tieto dve karty sú identické).
Na vyfiltrovanie konkrétnych prístupov môžete použiť filter v hornej časti (výber zamestnanca, skupiny, dátumu a pod.).

Postup exportu:

  1. Pre zvolenie typu exportu kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle export a vyberte typ exportu - pri vybranom type sa zobrazí čierna gulička. Následne je potrebné znovu kliknúť na tlačidlo “Export”. (V našom prípade sme si zvolili XLS súbor.)
image
  1. Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné zvoliť umiestnenie dokumentu. Vyberte cestu pre umiestnenie, zvoľte názov dokumentu a potvrďte export kliknutím na tlačidlo Uložiť.
umiestnenie dokumentu
  1. O úspešnom exporte systém informuje hlásením. Kliknite na tlačidlo OK.
image

Exportovaný zoznam v XLS môžete vidieť na obrázku nižšie:

exportovanz zoznam

Pozrite si aj návod:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.