Ročný report odpracovaných hodín


Ide o report, v ktorom sa zobrazujú odpracované hodiny zamestnanca pre každý mesiac zvlášť za celý rok.

Ročný report odpracovaných hodín sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy.

Po kliknutí na tlačidlo “špeciálne zostavy” sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte “Ročný report odpracovaných hodín” a dostanete sa do nastavení reportu.

Tu si môžete vybrať konkrétnych zamestnancov (označíte ich kliknutím na meno, opätovným kliknutím sa meno odznačí) a a rok, pre ktorý potrebujete vygenerovať zostavu (medzi rokmi sa pohybujete pomocou šípiek doprava a doľava).

V tejto časti vyberiete pomocou tlačidla image priečinok pre uloženie reportu. Formát súboru je xls alebo xlsx (podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo “Vytvoriť report”.

Postup si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Odpracovaný čas závisí od definovania pracovného času a nastavení v skupine a je totožný s časom zobrazujúcim sa v mesačnom prehľade dochádzky každého zamestnanca:

image

V nastaveniach reportu si môžete vybrať, či sa majú hodnoty zobrazovať v textovom formáte (napr.: 06:30:00) alebo v numerickom desatinnom (napr. 7,5).

Príklad výstupnej zostavy v textovom formáte:

image

Príklad výstupnej zostavy v numerickom / desatinnom formáte:

image

V ročnom reporte odpracovaných hodín sa nachádza ID zamestnanca, jeho meno a priezvisko a skupina, do ktorej je priradený.

Pokiaľ robíte report odpracovaných hodín pre rok, v ktorom niektorí zo zamestnancov ešte nepracovali, alebo im pracovný pomer (určujete ho v karte zamestnanca) začal počas tohto roku, mesiace, v ktorých nepracovali sa označia ako “mimoPP” (mimo pracovného pomeru).

Mesiace, v ktorých neboli odpracované žiadne hodiny ostávajú prázdne.

V poslednom stĺpci “celkom” sa zobrazuje odpracovaný čas za celý rok (január až december dokopy).

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.