Zápis do dochádzky pomocou rozdelenia do farebných skupín


Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachádza sa tu:

 1. Tlačidlo pre vstup do Menu aplikácie - slúži pre administrátora tabletu pre spravovanie nastavení
 2. Farebné skupiny so zoznamom zamestnancov - využívajú sa kvôli prehľadnosti pri väčšom počte zamestnancov, ktorých chcete evidovať na tablete. Farebné skupiny a pridelenie zamestnancov do týchto skupín sa nastavuje priamo v AMS v časti Terminály.
 3. Indikátor stavu pripojenia:
  • zelená gulička znamená, že tablet je online, komunikuje so serverom a posiela zaznamenané prístupy do AMS
  • šedá gulička hlási, že tablet je offline a nekomunikuje so serverom. V takomto stave tablet zaznamenané prístupy neodošle na server. Synchronizácia prebehne až po spojení sa tabletu s dochádzkovým serverom.
   • Je potrebné prekontrolovať nastavenia pripojenia tabletu ku dochádzkovému serveru (ak sa menila IP adresa serverového PC).
   • Preveriť pripojenie do Wi-Fi (ak sa menilo heslo na wifi - je potrebné nanovo pripojiť tablet s novým heslom do siete).
image

Postup obsluhy tabletu pre zamestnancov

 1. Zamestnanec si vyberie jemným dotykom bruška prsta farebnú skupinu (A), do ktorej patrí a v nej označí svoje meno (B).

Na tablete v skupinách sa zobrazia len tí zamestnanci, ktorí boli k nemu priradení.

A B
image
image
 1. Na obrazovke tabletu sa zobrazia prerušenia, ktoré mu boli priradené. Zamestnanec dotykom vyberie prerušenie, ktoré chce zapísať.
image
 1. Zamestnanec označí príchod alebo odchod. V snímacom priestore kamery sa nachádza náhľad zamestnanca, počas zápisu prerušenia.

Ak je zapnutá detekcia tváre na tablete, nepovolí zápis zamestnancovi pokiaľ svoju tvár neukáže kamere (nebude ho vidno v snímacom priestore kamery) a teda tlačidlá na príchod a odchod nebudú aktívne (funkcia je znázornená aj vo videu nižšie).

image
 1. Po zápise na tablete sa zobrazí zamestnancovi na displeji informácia o vykonanom zápise a čase prerušenia s fotografiou vyhotovenou počas zápisu. Pod fotografiou sa nachádza informácia o aktuálnom salde.
image
 1. V tejto časti má zamestnanec možnosť odkontrolovať si, či sa zapísal správne. Ak nie, môže si svoj zápis opraviť pomocou tlačidla Zmazať prerušenie a zapísať sa nanovo.

Pri kontrole zápisu sa pod menom zamestnanca zobrazuje aj časová os, ukazujúca dobu aktívnosti zobrazeného okna, počas ktorej môže zamestnanec vykonať opravu zápisu.

V prípade, že mylný zápis zistí neskôr, nahlási to administrátorovi, ktorý vykoná opravu priamo v dochádzkovom systéme AMS.

image

Všetky zaznamenané prístupy (aj tie vymazané) spolu s fotografiou zamestnanca sa zobrazujú v dochádzkovom systéme AMS v časti Prístupy.

Na videu je znázornený zápis do dochádzky pomocou rozdelenia do farebných skupín aj s funkciou detekcie tváre:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.