Nastavenia dochádzkového tabletu


Prostredníctvom štvorcovej ikony v ľavom hornom rohu dochádzkovej aplikácie môžete vstúpiť do nastavení tabletu.

image
image

Po vstupe do nastavení je potrebné zadanie PIN kódu administrátora tabletu (preddefinovaný PIN je 1234).

image

Nastavenia tabletu pozostávajú z troch záložiek.

Prvou z nich je záložka Hlavné.

Hlavné

Nachádza sa tu:

 1. možnosť vybrať si nastavenie jazyka (anglický alebo slovenský)
 2. názov zariadenia - pre lepšiu orientáciu v AMS môžete prepísať názov tabletu z pôvodného ATT napríklad na Kancelária alebo Dielne (podľa toho kde alebo na akom úseku/pobočke sa tablet nachádza). Uľahčí vám to orientáciu v AMS v časti Terminály pri priraďovaní zamestnancov a prerušení.
 3. nastavenia pre Server
  Táto časť sa využíva pri prvom pripájaní tabletu k serveru alebo ak sa zmenila IP adresa serverovej inštalácie AMS.
  Vypisuje sa host (lokálnu IP adresu servera) a komunikačný port (port pre synchronizáciu).
  Tlačidlo “vyskúšať” slúži na skúšku správnosti pripojenia tabletu k dochádzkovému serveru. Ak gulička pri tlačidle vyskúšať svieti na zeleno, tablet sa pripojil k serveru, ak je šedá, treba prekontrolovať nastavenia (neboli vyplnené správne údaje IP adresa servera, port, alebo tablet nemá pripojenie k Wifi).
  Pokiaľ vo Vašej lokálnej sieti používate PROXY server, je potrebné zapísať parametre do príslušných okienok Proxy.
 4. Autentifikácia - ide o voľbu spôsobu zápisu dochádzky:
  • Zoznam - vybratím mena zamestnanca zo zoznamu zamestnancov
  • PIN - možnosť identifikovať sa zapísaním osobného čísla zamestnanca na virtuálnej klávesnici tabletu
  • QR kód - možnosť zosnímania unikátneho QR kódu vygenerovaného systémom AMS u každého zamestnanca
  • Detekcia tváre pre zapísanie fotky - funkcia zabezpečujúca správne odfotenie zamestnancov pri evidencii dochádzky - pokiaľ človek nestojí korektne oproti displeju tabletu, systém neumožní zapísanie príchodu/odchodu (táto funkcia je znázornená aj na obrázku nižšie)
 5. GUI - v tejto časti sa nachádza možnosť označiť, či chcete aby sa zamestnancovi zobrazovalo aktuálne saldo pri zápise do dochádzky
 6. Synchronizácia - s AMS serverom alebo Fenix serverom (slúžia pre vynútený reštart a znovupripojenie k serverovej inštalácii AMS alebo so servisným serverom Fenix)

Po vykonaní akýchkoľvek zmien je potrebné stlačiť tlačidlo ULOŽIŤ. Vpravo hore sa nachádza tlačidlo Hotovo, ktoré slúži pre návrat do dochádzkovej aplikácie tabletu.

image

Pin Admina

Druhou záložkou v nastaveniach dochádzkovej aplikácie tabletu je Zmeniť PIN.

V tejto časti má administrátor tabletu možnosť zmeniť svoj PIN.

Taktiež po prvom použití tabletu v tejto časti zmeníte prednastavený PIN 1234 na akýkoľvek iný, aby bolo zariadenie chránené pred neoprávnenými vstupmi do nastavení cudzou osobou.

PIN kód môže byť ľubovoľná kombinácia 4 - 8 čísel.

Pre zmenu PIN kódu vypíšete starý PIN, zadáte nový a ešte raz nový PIN a stlačíte tlačidlo Zmeniť PIN. Pri ďalšom prihlásení sa do nastavení tabletu už použijete nový zmenený PIN kód.

image

Kamera

Treťou záložkou je Kamera.

V tejto časti vidíte náhľad snímacieho priestoru kamery tabletu pre zosnímanie fotografie zamestnanca pri zápise do dochádzky a možnosti otočiť vľavo alebo vpravo (pre uhol náhľadu).

image

Komunikácia tabletu s dochádzkovým systémom AMS

Aby tablet komunikoval so serverom a teda odosielal zapísané prístupy zamestnancov do dochádzkového systému AMS je potrebné na strane tabletu:

 • nastaviť IP adresu serveru

  • V nastaveniach tabletu v záložke Hlavné sa nachádza časť server. Do kolonky Host je potrebné vypísať lokálnu IP adresu servera (IP adresu PC, na ktorom je nainštalovaná serverová inštalácia AMS). Pre zistenie IP adresy servera môžete použiť článok, v ktorom je popísaný postup.

   image
 • nastaviť port pre komunikáciu

  • V nastaveniach tabletu v záložke Hlavné sa nachádza časť server, kde do kolonky Port je potrebné vypísať komunikačný port - port pre synchronizáciu, ktorý nájdete v serverovej inštalácii v AMS v časti Nastavenia - Dochádzkový server

   image
 • pripojiť tablet do wifi

  • Pri tablete s operačným systémom Android stačí potiahnuť prstom zhora nadol aby sa zrolovala nižšie lišta s nastaveniami samotného tabletu. V tejto časti sa nachádza aj možnosť pripojiť tablet do wifi siete. Po kliknutí na názov siete stačí už len vypísať heslo a počkať, kým sa tablet pripojí.

   image
  • Pri tablete s operačným systémom Windows sa nastavenia wifi siete zobrazia po potiahnutí sprava doľava - zobrazí sa lišta, z ktorej ponuky si viete vybrať wifi. Po vybratí siete, zadajte heslo a počkajte kým sa tablet pripojí do siete.

   image
 • ak vo vašej lokálnej sieti používate proxy server, je potrebné zapísať parametre do príslušných okienok Proxy.

  image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.