Tlač mesačného prehľadu dochádzky


  1. Tlač mesačného prehľadu dochádzky konkrétneho zamestnanca
  2. Tlač mesačného prehľadu dochádzky hromadne

Tlač mesačného prehľadu dochádzky konkrétneho zamestnanca

V časti DOCHÁDZKA a karte Mesačný prehľad sa nachádza tlačidlo pre tlač dochádzky zamestnanca do pdf alebo na tlačiarni.
Pri tlači sa vytlačia údaje zobrazeného zamestnanca pre zvolený mesiac (pre zobrazenie iného zamestnanca alebo zmenu mesiaca použite filter nad tabuľkou a šípky doprava a doľava).

Dochádzkový systém ponúka niekoľko možností úprav údajov dochádzky pred tlačou:

  1. Buď sa vytlačia údaje dochádzky tak ako sú zobrazené v mesačnom prehľade

  2. alebo sa upravia podľa limitu nadčasov - nastavený limit sa rozpočíta na jednotlivé dni v mesiaci, vo vytlačenom dokumente počet nadčasových hodín nepresiahne limit nadčasu, ale v dochádzke ostanú údaje podľa toho ako boli zaznamenané

  3. alebo sa upravia podľa pevnej pracovnej doby - vo vytlačenom dokumente vznikne nulový nadčas, ale v dochádzke ostanú údaje podľa toho ako boli zaznamenané.


Tlač nájdete pod tlačidlom “Tlačiť”. Pred samotnou tlačou je potrebné najskôr zvoliť typ tlače “do PDF” alebo “na tlačiarni”. Pri aktívnom type tlače sa zobrazí image .

Postup pre tlač mesačného prehľadu dochádzky (v našom prípade do PDF) nájdete na videu nižšie:

video tlac do pdf mesacny prehlad

Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad vytlačeného dokumentu:

priklad tlace mesacneho prehladu

Pre tlač mesačného prehľadu dochádzky podľa limitu nadčasov označte možnosť “limit nadčasov”, nachádzajúcu sa v zozname po kliknutí na rozbaľovaciu šípku pri tlačidle Tlačiť. Následne pokračujte samotným postupom tlače, popísaným v návode vyššie.

tlac podla limitu nadcasov

Ak chcete, aby sa údaje dochádzky vytlačili podľa nastaveného limitu nadčasu, vyberte možnosť “mesačný limit nadčasu” a vypíšte počet hodín, ktorý sa má v zostave rozpočítať. Hodiny, prevyšujúce limit nadčasu, sa v tlačovej zostave vynulujú, ale v dochádzkovom systéme zostanú. Podľa nastavenia na obrázku nižšie by sa vytlačila zostava s maximálnym nadčasom 10 hodín - saldom +10:00 hod.

Ak chcete vytlačiť tlačovú zostavu orezanú o všetky nadčasové hodiny, zvoľte možnosť “pevná pracovná doba”. V tomto prípade bude maximálna pracovná doba pre každý deň rovná pevnej pracovnej dobe, nadčasové hodiny sa v tlačovej zostave vynulujú, ale v dochádzkovom systéme ostanú.

Ďalšie nastavenie sa týka tlačovej zostavy dochádzky s použitím limitu nadčasu (v texte popisovanom vyššie sa nastavuje hodnota maximálneho mesačného limitu nadčasu). Ide o dokument, obsahujúci údaje z jednotlivých odpracovaných dní v mesiaci. Pri tlači s limitom nadčasov máte na výber dve ďalšie dodatočné nastavenia:

  • nezobrazovať pomocné prerušenia
  • tlačiť len naplánované dni
image

Tlač mesačného prehľadu dochádzky hromadne

Dochádzkové listy pre viacerých zamestnancov naraz môžete vygenerovať v časti Dochádzka - Uzávierka.

Tu si označíte zamestnancov: CTRL + A - označíte všetkých zamestnancov alebo podržaním klávesy CTRL a klikaním na konkrétne mená si označíte jednotlivo viacerých zamestnancov.

K dispozícii sú aj filtre v hornej časti Uzávierky, pomocou ktorých si môžete vybrať zamestnancov za konkrétne stredisko alebo skupinu a vygenerovať im dochádzkové listy. Vždy je ale potrebné, aby boli zamestnanci označení.

Následne kliknite na tlačidlo “tlač dochádzkových listov”. V dokumente si pomocou rolovania myši môžete prezrieť dochádzkové listy všetkých vybraných zamestnancov.

Pozn.: Nastavenia tlače dochádzkových listov je rovnaké ako v mesačnom prehľade dochádzky, popisované v článku vyššie (na tlačiarni, PDF, limit nadčasov).

Postup vygenerovania dochádzkových listov pre viacerých zamestnancov si môžete pozrieť vo videu nižšie:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.