Možnosti nastavenia počítania nočnej zmeny (pri viacerých zmenách)


Od verzie AMS 1.1.4.127 je k dispozícii rozšírené nastavenie v skupine pre možnosť “nepočítať nočnú ak začala v inej zmene”.

Vrámci rozšírenia si môžete vybrať medzi troma možnosťami:

  • bez obmedzenia
  • nepočítať v prvej zmene
  • počítať len v nočnej zmene

Každé z nastavení si bližšie rozoberieme.

Uvádzaný príklad bude slúžiť pre všetky 3 možnosti rovnaký. Nočnú máme definovanú v skupine od 22:00 do 06:00 hod. a máme nastavené v skupine 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná):

image

BEZ OBMEDZENIA

Nastavenie “bez obmedzenia” bude počítať nočnú prácu v akejkoľvek zmene, ktorá bude odpracovaná v čase definovanom nastavením “počítať od-do”.

image

Ak zamestnanec príde napríklad na 1. zmenu (rannú) od 05:30, započíta sa mu do času nočnej pol hodina (od 05:30 do 06:00):

image

Ak zamestnanec príde na 2. zmenu (poobednú) a bude končiť o 23:30, do nočnej práce sa započíta čas podľa nastavenia nočnej práce čiže v našom príklade od 22:00 do 23:30 = 1,5 hodiny.

image

Ak zamestnanec príde na 3. zmenu (nočnú) a pracoval by od 21:30 do 06:10, tak by sa mu započítal do nočnej práce čas v trvaní 8 hodín (od 22:00 do 6:00 podľa nastaveného času nočnej práce):

image

NEPOČÍTAŤ V PRVEJ ZMENE

Nepočítať v prvej zmene” zamedzí počítanie nočnej v Zmene 1 (štandardne rannej zmene). Ak sú v skupine nastavené ďalšie zmeny, nočná práca v nich bude započítaná rovnakým spôsobom, ako v nastavení “bez obmedzenia”.

image

Ak zamestnanec príde na 1. zmenu (rannú) od 05:30, nebude sa mu počítať vrámci tejto prvej nastavenej zmeny čas nočnej práce vôbec.

Ostatné príklady (poobedná a nočná) zostanú rovnaké ako v predchádzajúcom príklade.

image

POČÍTAŤ LEN V NOČNEJ ZMENE

Počítať len v nočnej zmene” bude rátať nočnú prácu len v zmene, ktorá najlepšie korešponduje s nastaveným časom nočnej práce (“počítať od-do”).

image

V našom príklade sa nočná práca bude počítať len pre zmenu 3 (od 22:00 do 06:00) pretože je zo všetkých nastavených zmien v skupine najbližšie času nočnej.

Pri ostatných zmenách sa nebude počítať do času nočnej práce nič, aj keby v nastavenom čase pre nočnú prácu mali zamestnanci prerušenie práca zaevidované.

Ranná (zmena 1):

image

Poobedná (zmena 2):

image

Nočná (zmena 3):

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.