Základné informácie


Terminál - TABLET (TATT)

 • neobmedzený počet zamestnancov priradených na tablet
 • pripojenie na sieť: Wi-fi/ 3G (voliteľná výbava)
 • detekcia tváre pre umožnenie zápisu (Terminál umožní zápis prerušenia iba v prípade že je možné vytvoriť fotografiu zamestnanca. Ak kamera nedokáže rozpoznať tvár ako objekt, neumožní zápis.)
 • identifikácia zamestnanca výberom mena (Zamestnanec klikne na svoje meno a následne zapíše prerušenie.)
 • identifikácia zamestnanca výberom PIN kódu (Zamestnanec sa identifikuje zadaním svojho PIN kódu. Vhodné ak je na tablete priradený väčší počet zamestnancov.)
 • identifikácia zamestnanca výberom QR kódu (Systém používa na identifikáciu ID QR kódy. Na prečítanie kódu sa používa kamera.)
 • fotenie pri zápise (Terminál pri každom zápise zamestnanca odfotí, vďaka čomu nie je možné podvádzať pri zapisovaní sa do dochádzky.)
 • offline mód (Terminál zapisuje počas výpadku pripojenia do internetu záznamy do svojej pamäte a po obnovení pripojenia ich dodatočne odošle.)
 • úprava prerušení na mieru (Možnosť výberu prerušení, ktoré budú na tablete.)
 • automatická aktualizácia
 • automatická synchronizácia (V prípade akejkoľvek zmeny informácií o zamestnancoch sa tieto zmeny okamžite prejavia aj na terminály.)
 • vzdialená správa (podpora)
 • automatické pripojenie k serveru
image

Výhody riešenia zápisu dochádzky cez tablet:

 • príjemné a jednoduché rozhranie pre zamestnancov
 • priradenie želaných pracovných prerušení je otázka niekoľkých sekúnd (Môžete si vybrať požadované pracovné prerušenia, odstrániť z terminálu tie neželané, prípadne vytvoriť akékoľvek nové prerušenia. Jednoducho a rýchlo.)
 • tablet nevyžaduje používanie kariet
 • integrovaná batéria a wifi pripojenie
 • voliteľné mobilné pripojenie internet
 • integrovaný systém proti podvádzaniu pri zapisovaní do dochádzky
 • systém rozpoznávania tváre (detekcia tváre)
image
image
image

Systém rozpoznávania tváre (detekcie tváre) je unikátna funkcia ktorá eliminuje podvádzanie pri zápise do dochádzky. Pokiaľ sa zamestnanec neukáže integrovanej webkamere, tak mu systém nepovolí zápis prerušenia do dochádzky.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.