Terminály


Na terminály sa zobrazujú iba zamestnanci a prerušenia, ktoré sú k tomuto terminálu priradené!

Priradiť ich môžete v karte Zoznamy časť Terminály.

V prípade, že sa vo firme nachádza veľa zamestnancov, ktorí používajú spoločný tablet ako terminál, je vyhľadávanie zamestnanca pri zadávaní prístupu zdĺhavé.
Pre rýchlejšie vyhľadanie zamestnanca sme implementovali možnosť rozdeliť zamestnancov do skupín podľa farieb. Použitie farebných skupín je v súčasnosti implementované len pri tabletovom terminály.

Počas pridávania do skupiny zamestnanca označujete jedným kliknutím ľavým tlačidlom, zobrazí sa bledomodrou a druhým kliknutím ľavým tlačidlom na jeho riadku ho odznačíte.

Na videu môžete vidieť postup pre priradenie zamestnancov a prerušení k terminálu, takisto použitie farebných skupín a úpravu farebnej palety:

image

image Rýchly tip:

SORTOVANIE

Zamestnanci sa v obidvoch stĺpcoch (Nepriradení, Priradení) zobrazujú zoradení podľa abecedy. Ak chcete zmeniť zoradenie, stačí kliknúť na názov stĺpca (ID, Meno) a zamestnanci sa zoradia podľa údajov v danom stĺpci. Pri každom terminály je možné zvoliť údaje, ktoré je možné synchronizovať s dochádzkovým systémom. Údaje, ktoré sa majú priebežne aktualizovať je potrebné zakliknúť v detaile terminálu.

image
  • prerušenia - synchronizovanie zoznamu prerušení, ktoré sa majú na terminály zobrazovať
  • zamestnanci - synchronizovanie aktuálneho zoznamu zamestnancov
  • saldá - synchronizovanie sáld pre zamestnancov
  • prítomnosť - synchronizovanie prítomných zamestnancov na pracovisku
  • fondy - synchronizovanie stavu vo fondoch
  • žiadanky - synchronizovanie žiadaniek o opustenie pracoviska
  • časové zóny - synchronizovanie aktuálne používaných časových zón
  • sviatky - synchronizovanie zoznamu sviatkov
  • farebné skupiny - synchronizácia použitých farebných skupín

Na karte Domov môžete vidieť Terminály (zoznam terminálov), pripojené k Vášmu dochádzkovému systému. Aktívne terminály sú podfarbené zelenou a neaktívne červenou farbou. Pri kliknutí na terminál sa zobrazia jeho detailnejšie informácie.

image

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.