Prečo sa prerušenie nedopočíta do začiatku / konca práce?


Ak chcete, aby sa prerušenie automaticky dopočítavalo do začiatku alebo konca pracovnej doby, je potrebné toto nastavenia určiť v samotnom prerušení. Nastavenia automatického príchodu a odchodu môžete nastaviť pre ľubovolné prerušenie či už existujúce alebo novovytvorené (pre základných 15 prerušení v dochádzke, môže nastavenia meniť len hlavný administrátor s ID 1).

Vysvetlíme si toto nastavenie priamo na príkladoch.

Zamestnanec má nastavenú pracovnú dobu od 8:00. Neprišiel ráno do práce, lebo bol u lekára. Do práce prišiel až o 9:30. Keby si zamestnanec zapísal na termináli Lekár - príchod, deň by vyzeral nasledovne:

image

Takáto situácia je ale nežiadúca, preto je potrebné ísť do nastavení prerušenia a zmeniť atribút. V časti Zoznamy - Prerušenia si dvojklikom otvoríme prerušenie Lekár. Zobrazia sa nastavenia pre prerušenie a tu zmeníme Automatický príchod na “do začiatku pracovnej doby”. Klikneme na Uložiť.

image

Dochádzka sa prepočíta a v detaile dňa môžeme vidieť, že nám prerušenie Lekár dopočítalo od začiatku pracovnej doby po čas, kedy si zamestnanec zapísal na termináli Lekár - príchod (od 8:00 do 9:30).

image

Rovnaký postup bude aj pre nastavenie automatický odchod.

Pokiaľ máme nastavený atribút automatického odchodu na “nepočítať automaticky”, deň, keď si zamestnanec zadá na termináli Lekár - odchod, bude vyzerať nasledovne:

image

Vidíme, že síce prácu ukončil zamestnanec o 14:25 ale Lekára mu nezapočítalo do tohto dňa. Je preto potrebné ísť do časti Zoznamy - Prerušenia, dvojklikom si otvoriť prerušenie Lekár a možnosť Automatický odchod nastaviť “do konca pracovnej doby”.

image

Keď sa uložia nastavenia pre prerušenie, dochádzka sa prepočíta a deň bude vyzerať nasledovne:

image

Z detailu dňa môžeme vidieť, že čas od zapísaného odchodu k lekárovi do konca nastavenej pevnej pracovnej doby sa zmenil na čas strávený u lekára (od 14:25 do 16:00).

V niektorých prípadoch je ale žiadúce, aby sa prerušenie nepočítalo do konca pracovnej doby, ale tak aby sedelo saldo.

Uveďme si príklad:

Ak zamestnanec prišiel do práce skôr o 7:50 a nechceme aby sa mu počítal lekár do konca pracovnej doby z dôvodu, že by mu za tento deň vznikol nadčas 10 minút, môžeme označiť pri Automatickom odchode možnosť “aby sedelo saldo” a to spôsobí, že sa prerušenie Lekár dopočíta tak, aby za tento deň bol nadčas 0, čiže prerušenie lekár bude nie do 16:00 ako je nastavený koniec pracovnej doby, ale len do 15:50 (o 10 minút nadčasu menej).

image
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.