Verzia 1.1.3 - Resetovanie hesla pre prihlásenie sa do AMS


Pribudla možnosť resetovať si zabudnuté administrátorské heslo pre prihlásenie sa do AMS. Pri prvotnom otvorení AMS sa program opýta na prihlasovacie údaje. Ak si admin nepamätá svoje heslo, môže si obnoviť zabudnuté heslo, kliknutím na túto možnosť. Vypíše prihlasovacie meno a obratom mu program odošle na email uvedený v jeho administrátorskej karte heslo pre obnovu. Následne po opätovnom prihlásení si bude môcť zmeniť heslo cez nastavenia. Postup si môžete pozrieť v článku Zabudnuté heslo do AMS.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.