Verzia 1.1.3 - Doplnené osobné číslo administrátora


Osobné číslo administrátora alebo inými slovami ide o hierarchiu administrátorov vrámci schvaľovania žiadaniek.

Osobné číslo admina slúži na nepriame párovanie adminov a zamestnancov, aby admin nemohol sám sebe ako zamestnancovi schváliť žiadanku.

image

Osobné číslo admina sa vypíše priamo v karte administrátora. V administrátorskej záložke Priradení zamestnanci sme doplnili stĺpec “žiadanky”. Ak je checkbox žiadanky pri konkrétnom zamestnancovi označený, znamená to, že admin môže danému zamestnancovi schvaľovať žiadanky a zároveň dostávať aj e-mailové upozornenia, keď zamestnanec vytvorí žiadanku, alebo ju iný admin uzavrie. Hlavný administrátor má plné oprávnenia (aj schvaľovanie žiadaniek), ale e-mailové upozornenia o žiadankách bude dostávať len od tých zamestnancov, ktorých bude mať priradených a budú mať označený checkbox žiadanky.

image

Importný mostík PaM Softip zobrazí pri každom zamestnancovi ďalší stĺpec, kde sa bude nachádzať osobné číslo nadriadeného, ktoré je spárované s osobným číslom admina v AMS a danému adminovi priradí zamestnanca (ak nie je, mimo toho či je alebo nie je priradený cez stredisko) a taktiež mu povolí žiadanky.

Výhody osobného čísla admina:

  • administrátor môže schvaľovať žiadanky zamestnancom a e-mailové upozornenia o žiadankách mu chodia len od zamestnancov, ktorým zároveň môže žiadanky uzatvárať, ale nie od všetkých zamestnancov, ktorých má ako admin v AMS priradených
  • admin nemôže sám sebe schvaľovať žiadanky - táto možnosť je voliteľná, prednastavené je zakázané schvaľovanie vlastných žiadaniek (pokiaľ má admin sám seba priradeného v zamestnancoch, checkbox žiadanky nie je označený)
  • adminov môže upravovať len hlavný admin (admin s ID 1), takže si iný ako hlavný admin nemôže sám sebe (ako adminovi) povoliť v zozname priradených zamestnancov schvaľovanie žiadaniek
  • možnosť automatického nastavenia priamo zo PaM Softip

Viac informácií aj s obrázkovými postupmi ohľadom Povinných žiadaniek nájdete v samostatnom článku.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.