Tlač prehľadu fondov


V karte “Prehľady” v časti “Fondy” sa tlač na tlačiarni - prehľad fondov nachádza sa pod rovnomenným tlačidlom (viď obrázok nižšie). tlacidlo prehlad fondov

Po dlhšom podržaní kurzora na tlačidle sa zobrazí doplňujúca informácia o rozsahu vytlačených dát.
Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad vytlačeného dokumentu.

stav fondov priklad

Jednotlivé údaje znamenajú:

  1. Fond - názov založeného fondu. Fond sa zakladá v časti Zoznamy - Fondy.
  2. Jedn. - popisuje jednotku, v ktorej sa fond počíta (dni, hodiny). Jednotka sa nastavuje pri vkladaní fondu v časti Zoznamy - Fondy.
  3. Prenos - zobrazuje počet hodín/dní, ktoré sa presunuli z minulého kalendárneho roka.
  4. Nárok - zobrazuje počet hodín/dní, na ktoré vznikol nárok na začiatku kalendárneho roka. Fondy sa napĺňajú v časti Prehľady - Fondy - Pridať pohyb.
  5. Stav - aktuálny stav ku dňu, ktorý je zvolený vo filtri (viď obrázok pod popisom jednotlivých stĺpcov)
  6. Zostatok - zostatok hodín/dní k 31.12.2019.
popis stlpcu stav v prehlade filtrov

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre vytlačenie prehľadu fondov do PDF:

video tlac prehladu fondov
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.