Celodenné prerušenie sa zobrazuje v zlom trvaní


Trvanie celodenného prerušenia sa nastavuje priamo v konkrétnom prerušení (v časti Zoznamy - Prerušenia). Tu sa dá vybrať, v akej dĺžke sa má započítať celodenné prerušenie a teda či sa má započítavať podľa nastaveného denného fondu, referenčného fondu alebo podľa pracovnej doby.

image

Každú z možností si uvedieme na príklade.

Pre všetky príklady použijeme rovnaké prerušenie dovolenka a rovnaké nastavenie skupiny - pevná pracovná doba od 8:00 do 17:00, 8 hodinový denný pracovný fond ale 7,5 hodinový referenčný fond pre výpočet celodenných prerušení.

image

Keď zapíšeme celodenné prerušenie dovolenka a máme označené započítavanie “podľa pracovnej doby”, v detaile dňa môžeme vidieť, že dovolenku nám započítalo v rozsahu nastavenej pevnej pracovnej doby od 8:00 do 17:00 v trvaní 9 hodín.

image

Keď by sme nastavenie prerušenia zmenili na možnosť “podľa pracovného fondu (denný / referenčný)”, v tomto prípade program rozlišuje, aký je nastavený denný fond a či je určený v skupine aj referenčný. Keďže máme v skupine nastavený aj denný aj referenčný fond, program v tomto prípade prvotne prihliada na referenčný fond a na základe neho bude detail dňa vyzerať nasledovne - dovolenka sa započíta v trvaní nastaveného referenčného fondu a to 7,5 hodiny.

image

Ak ale máme nastavenú pri prerušení možnosť “podľa denného fondu (ignorovať referenčný)”, tak aj napriek tomu, že máme nastavený aj referenčný fond, bude sa ignorovať ako už z názvu vyplýva a teda celodenná dovolenka sa zapíše v trvaní nastaveného denného fondu a to 8 hodín.

image

Rovnako je táto možnosť aplikovateľná aj pri pol denných dovolenkách. Ak je povolená pol dňová dovolenka v nastavení skupiny, pri možnosti celodenné prerušenie trvá:

  • “podľa pracovnej doby” by sa započítala v trvaní 4,5 hodiny (polovica z 9 hodín)
  • “podľa pracovného fondu (denný / referenčný) by sa započítala v trvaní 3:45 (polovica zo 7:30)
  • “podľa denného fondu (ignorovať referenčný)” by sa započítala v trvaní 4 hodín (polovica z 8 hodín)

Ak už ste nastavili celodenné prerušenie a nemali ste určené správne parametre pre započítanie jeho trvania, je potrebné opraviť takýto zápis. V mesačnom prehľade dochádzky si označíte deň / dni, v ktorých sa nachádza “zle vypočítané” prerušenie, kliknete na ne pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť “zrušiť manuálne úpravy” (po tejto možnosti sa vymažú z dochádzky všetky manuálne zadané prístupy, ostanú len pôvodné prístupy z terminálov). Následne si otvoríte nastavenia pre prerušenie (Zoznamy - Prerušenia) a vyberiete správne započítavanie pri možnosti “celodenné prerušenie trvá”. Kliknete na Uložiť. Dochádzka sa zamestnancom prepočíta a v mesačnom prehľade aj detaile dňa sa zobrazí správna hodnota prerušenia.

Takúto opravu si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Pozn.:

Táto možnosť je aplikovateľná pre akékoľvek prerušenie.

Pri zmene nastavení prerušenia je potrebné uistiť sa, že zmena neovplyvní výpočet dochádzky aj zamestnancom, u ktorých je to nežiadúce. V tomto prípade je na zvážení, či meniť nastavenia už existujúceho prerušenia, alebo vytvoriť nové prerušenie, ktoré budú používať len vybraní zamestnanci.

Ak zmeníte nastavenia prerušenia, zmenia sa všeobecne pre všetkých zamestnancov. Preto ak nechcete robiť zmeny do minulosti, je potrebné mať staršie skontrolované mesiace dochádzky uzavreté, aby neprebehla zmena aj v nich.
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.