Ako ukončím trvanie prerušenia, ktoré pokračuje do nasledujúcich dní?


Niekedy môže nastať situácia, že prerušenie s nastaveným atribútom “pokračovať v nasledujúcich dňoch”, sa natiahne aj do dňa, kedy to nie je žiadúce.

Na obrázku nižšie môžete vidieť, že zamestnanec síce do práce prišiel 8:20, ale na tento deň mu (podľa nastavení v skupine) započítalo celý deň dovolenky, aj keď by sme už chceli aby sa dovolenka ukončila v predchádzajúci deň.

Táto situácia nastáva vtedy, keď má zamestnanec nastavenú v skupine pevnú pracovnú dobu a v deň kedy malo byť ukončené prerušenie dovolenka prišiel do práce neskôr ako je nastavený pevný začiatok pracovnej doby. V našom príklade je v skupine nastavená pevná pracovná doba od 8:00 ale zamestnanec prišiel do práce až 8:20.

image

Existujú dva spôsoby, ako takúto dochádzku upraviť.

Prvým spôsobom je ukončiť trvanie prerušenia.

V mesačnom prehľade dochádzky kliknite pravým tlačidlom myši na deň, kedy chcete aby sa prerušenia ukončilo (v našom príklade 27.10. prerušenie dovolenka) a vyberte možnosť “Ukončiť trvanie prerušenia”.

image

Otvorí sa okno, kde sa program opýta, či si naozaj želáte ukončiť trvanie prerušenia na vami vybranom dni, ak súhlasíte kliknite na Áno (Yes).

image

Následne sa dochádzka prepočíta a prerušenie s atribútom pokračovať v nasledujúce dni, sa korektne ukončí vo vami označený deň.

image

Alebo je tu druhá možnosť úpravy takéhoto dňa a to nastaviť “limit pri neskorom príchode”.

Ak nechceme, aby v deň, keď už je zamestnanec v práci pokračovala dovolenka, je potrebné nastaviť “limit pri neskorom príchode”. Nastavuje sa priamo v detaile prerušenia. V časti Zoznamy - Prerušenia si dvojklikom otvoríte konkrétne prerušenie (v našom príklade dovolenka) a vypíšete počet minút meškania príchodu do práce do možnosti “nepokračovať pri neskorom príchode”. Následne kliknete na Uložiť.

image

Limit sme nastavili na 30 minút. Keďže zamestnanec meškal 20 minút do práce, nachádza sa v nastavenom limite a preto sa v tento deň viac nezobrazuje dovolenka.

Po uložení nastavenia limitu neskorého príchodu pre prerušenie sa dochádzka zamestnancovi prepočíta a môžete vidieť, že zamestnanec má v tomto dni zapísanú už len prácu.

image

Dovolenka sa korektne ukončila v predchádzajúci deň, čo môžete vidieť aj v mesačnom prehľade dochádzky.

image

Pozn.:

Ak upravujete nastavenia pre prerušenie, je potrebné uistiť sa, že je vhodne nastavené. Ak zmeníte nastavenia prerušenia, zmenia sa všeobecne pre všetkých zamestnancov. Preto je potrebné mať staršie skontrolované mesiace dochádzky uzavreté, aby neprebehla zmena aj v nich.
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.