Modul plánovanie v AMS Web


Plánovanie v AMS Web je zavedené s aktualizáciou na verziu 1.0.1.

Umožňuje:

K plánovaniu majú prístup len administrátori dochádzky.

Cykly sa v súčasnej verzii plánujú iba v dochádzkovom systéme.

Pred plánovaním musí byť vo filtri zvolená skupina, do ktorej patria zamestnanci, ktorým plánujeme dochádzku.

Plánovanie zmeny


Označte dni, na ktoré sa naplánuje zmena.

ams web oznacene dni planovanie dochadzky

Kliknite na tlačidlo “zmenu” a zvoľte číslo zmeny.

ams web planovanie vyber cisla zmeny

Potvrďte naplánovanie zmeny kliknutím na tlačidlo.

ams web planovanie potvrdenie zmeny

Dochádzka sa prepočíta a údaje aktualizujú, zmena sa zapíše do plánu. V prípade, že by ste chceli rýchlejšie aktualizovať údaje ako to urobí automaticky systém, kliknite na tlačidlo pre refresh, nachádzajúce sa v pravom rohu pod tabuľkou ams web tlacidlo refresh.

ams web planovanie zapisanie zmeny a tlacidlo refresh

Plánovanie celodenného prerušenia


Označte dni,pre ktoré plánujete prerušenie a potom kliknite na tlačidlo “prerušenie”.

ams web planovanie tlacidlo prerusenia

Zo zoznamu vyberte typ prerušenia a zmenu, ktoré sa majú zapísať. Zápis potvrďte kliknutím na tlačidlo “Zapísať”.

ams web planovanie tlacidlo zapisat celodenne prerusenie

Dochádzka sa automaticky prepočíta a aktualizuje, celodenné prerušenie sa zapíše do označených dní. Pre urýchlenie môžete použiť tlačidlo refresh image .

ams web planovanie tlacidlo refresh a zapisanie celodennho prerusenia

Plánovanie voľných dní


Označte dni, ktorá chcete naplánovať ako voľné a kliknite na tlačidlo “voľný deň”.

ams web planovanie tlacidlo volny den

Potvrďte zápis kliknutím na tlačidlo “Potvrdiť”.

ams web planovanie potvrdenie zapisu volnehio dna

Plán sa prepočíta, voľný deň sa zapíše na označené dni. Pre urýchlenie môžete použiť tlačidlo pre refresh tlacidlo refresh.

ams web planovanie tlacidlo refresh a naplanovany volny den

Zmazanie plánu


Označte dni, v ktorých chcete zmazať plán dochádzky a kliknite na tlačidlo “zmazať plán”.

ams web planovanie zmazanie planu tlacidlo

Potvrďte zmazanie kliknutím na tlačidlo “Potvrdiť”.

AMS Web planovanie potvrdenie zmazania planu

Plán sa aktualizuje, dni sa vyčistia. Ak si prajete proces urýchliť, kliknite na tlačidlo refresh image .

ams web planovanie zmazanie planu a tlacidlo refresh

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.