Montáž dochádzkového terminálu


Montáž terminálu STL.one

 1. Demontujte konzolu (držiak) z dochádzkového terminálu, uvoľnením prídržných skrutiek. Zamerajte si ju na stene (doporučujeme dodržať výšku hornej hrany konzoly 150 – 155 cm) a dajte ju do vodorovnej polohy. Naznačte si montážne otvory a následne konzolu pripevnite na stenu, najlepšie prostredníctvom hmoždiniek a skrutiek (viď obrázok).

  image
 2. Ku terminálu pripojíme sieťový kábel s konektorom RJ 45, ktorým zabezpečíme napájanie terminálu, a (alebo) dátovú komunikáciu po LAN (terminál disponuje aj pripojením prostredníctvom Wi-Fi).

  image
  .

 3. Terminál nasunieme do hornej časti konzoly na uchytávacie stĺpiky a následne ho pritlačíme smerom ku stene naisťovacie stĺpiky. UPOZORNENIE: Montáž nevykonávajte silou, aby nedošlo ku poškodeniu konzoly!

  image
 4. Zo spodnej strany terminálu priskrutkujte naspäť upevňovacie skrutky. UPOZORNENIE: Skrutky nikdy nedoťahujte silou na doraz!

  image
  .

 5. Druhý koniec sieťového kábla pripojíme do PoE injektora (POWER + DATA OUT), alebo do PoE switchu, čím zabezpečíme zapnutie dochádzkového terminálu.


Montáž plastovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

 1. V balení nájdete konzolu, zloženú z dvoch častí. Sú spojené pomocou dvoch skrutiek, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti. Odskrutkujte ich.

 2. Oddeľte spodnú časť konzoly.

 3. V zadnej časti konzoly sa nachádzajú dve diery určené pre skrutky. Pomocou nich uchytíte konzolu s tabletom na stenu (nie sú súčasťou balenia). Priložením konzoly na stenu si vyberte miesto jej uchytenia. Uistite sa, že ste zvolili najvhodnejšiu polohu, nakoľko po jej inštalácii už nebude možné s tabletom manipulovať smerom hore a dole. Navŕtajte diery do steny a priskrutkujte konzolu.

  image
 4. Do tabletu zapojte napájací kábel, ktorý ste obdržali v balení.

 5. Do vrchnej časti konzoly, pripevnenej k stene, vložte tablet s káblom. Kábel potiahnite poza zariadenie až po spodnú časť konzoly.

 6. Priložte spodnú časť konzoly.

 7. Skrutkami pripevnite spodnú časť, kábel potiahnite cez spodný otvor v konzole. Týmto krokom je tablet bezpečne upevnený v konzole.

  image

Posledným krokom je pripojenie napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky pre zabezpečenie stáleho napájania tabletu. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.


Montáž kovovej konzoly určenej pre dochádzkový tablet

 1. V balení nájdete rozloženú konzolu, ktorá sa skladá z dvoch častí:

  • držiak určený pre uchytenie na stenu
  • konzolu pre upevnenie tabletu

 2. Najskôr je potrebné pripevniť držiak v závislosti od typu prostredia (na stenu, stôl, pult, atď.) priloženými skrutkami. Odporúčaná výška pre navŕtanie dier je 125 - 130 cm. Odporúčame pred vŕtaním skontrolovať, či má konzola vyvŕtané montážne diery horizontálne, alebo vertikálne.

 3. Z konzoly prostredníctvom uvoľňovacej pinzety odistite bočné istiace hrany. Pinzetu je potrebné vložiť do uvoľnovacích výčnelkov, zatlačiť ju smerom k sebe a následne potiahnuť bočnú hranu do strany.

 4. Z bočnej západky je potrebné ešte uvoľniť vrchnú prítlačnú hranu, ktorá sa uvoľňuje podobným spôsobom, ako v predchádzajúcom kroku.

 5. Následne priskrutkujte konzolu o uchytený držiak a nasaďte do neho bočné istiace hrany, avšak nie ešte na doraz, pokiaľ tam nie je umiestnený tablet!

 6. Zvoľte najvhodnejšiu polohu tabletu, avšak dávajte pozor, aby neostali prekryté bočné tlačidlá. V prípade, ak máte konzolu s integrovaným nabíjaním, najskôr pripojte konektor napájania do tabletu a následne zvoľte dostatočnú polohu tabletu, aby bol vodič napájania našpanovaný. Tým zabezpečíte znemožnenie odpojenia napájania nepovolenou osobou.

 7. Bočnými a vrchnými zaisťovacími hranami zafixujte tablet.

 8. Nakoniec ku tabletu pripojte priložený adaptér pre zabezpečenie stáleho zdroja napájania. Pokiaľ máte napájanie pripojené z integrovaného vodiča, ktorý sa nachádza v konzole, je potrebné druhý koniec vodiča končiaci USB koncovkou pripojiť do priloženého adaptéra. Adaptér následne pripojte do elektrickej siete s napätím 230V.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.