Priradenie zón


V časti Prístupový systém v karte Priradenie zón sa nachádza tabuľka, ktorá informuje o existujúcich časových zónach a ich priradeniach k zamestnancom a terminálom. (Viac o časových zónach nájdete v samostatnom návode.).

Pre priradenie zóny stlačte “Pridať”. Otvorí sa tabuľka, v ktorej priraďujete časovú zónu k zamestnancom a terminálom. Označujú sa kliknutím ľavým tlačidlom myši (podsvietia sa modrou), odznačujú sa opätovným kliknutím. Pre uloženie nastavení stlačte “Potvrdiť”.

Na videu nižšie si môžte toto priradenie pozrieť.

video priradenie zamestnancov a terminalov k casovej zone

Po priradení časových zón sa v hlavnej časti zobrazia údaje o zamestnancovi. Dvojklikom na zamestnanca sa zobrazí náhľad jeho osobnej karty alebo môžete použiť tlačidlo “Karta zamestnanca” (vpravo hore).
Taktiež pre lepšiu orientáciu sú dostupné filtre v hornej časti pre výber časovej zóny, zamestnanca alebo terminálu.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k tomu, že budú niektoré riadky preškrtnuté alebo zobrazené červenou.
Ak je zobrazené červenou:

  • časová zóna - zóna je deaktivovaná, nastavená ako neaktívna
  • zamestnanec - zamestnanec nie je priradený k danému terminálu
  • prístup - zamestnanec nemá povolený prístup (prechod dverami) na karte zamestnanca
  • terminál - terminál nemá povolenú synchronizáciu časových zón (viď nastavenie v návode časové zóny)
image

image Rýchly tip

Systém umožňuje zoradiť údaje v každom stĺpci tabuľky. Pre zoradenie kliknite na názov stĺpca. Na videu nižšie môžete vidieť možnosti zoraďovania údajov:

video zoradovanie udajov

Pozrite si aj návod:

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.