Inštalácia a konfigurácia AMS (lokálna inštalácia)


Pre správne fungovanie dochádzkového systému je potrebné najprv nainštalovať SERVEROVÚ časť AMS na hlavný PC, ktorý je vo firme využívaný ako server. Akonáhle bude nainštalovaná serverová časť AMS, môžu sa inštalovať klientské AMS na ostatných PC, na ktorých sa bude využívať dochádzka. Klienti nemôžu byť nainštalovaní skôr ako server, pretože klientské inštalácie AMS sa pripájajú k serveru - ak nebude nainštalovaný, nemali by sa kam pripojiť. Z tohto hľadiska je potrebné aby ako serverový PC pre AMS bol vybratý taký PC, ktorý je zapnutý nonstop alebo aspoň v čo najdlhšom čase. Ak sa aj občas tento PC vypína, ale na krátku dobu, nie je to problém, avšak počas tohto časového úseku sa naň nebude dať pripojiť. Zaznamenané zápisy dochádzky na termináloch sa synchronizujú dodatočne po zapnutí servera. Klientov môžete nainštalovať neobmedzené množstvo (podľa potreby).

Podrobný postup:

 1. Inštalácia a konfigurácia AMS SERVERA
 2. Inštalácia a kofigurácia AMS KLIENTA

INŠTALÁCIA SERVEROVEJ ČASTI DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMU AMS (server)

 1. Stiahnite si offline inštalátor, ktorý nájdete na našej webovej stránke v časti * Pomoc a podpora - Na stiahnutie* (nájdete ho pod názvom “AMS inštalátor servera”).

 2. Spustite AMS inštalátor, ktorý ste si stiahli a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  image
 3. V ďalšom kroku si prečítajte Licenčné podmienky. Pokiaľ s nimi súhlasíte, potvrďte ich označením možnosti " Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy" a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  image
 4. Z možnosti inštalácie vyberte Custom (viď obrázok nižšie).
  Cestu pre uloženie nechajte C:\SYSTEM-IS\AMS_1\ ako je predvyplnená.
  Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  (Pozn.: Možnosť Complete sa využíva pri rozšírených možnostiach - využitie prístupového systému a pod.)

  image
 5. V nasledujúcom kroku je sprievodca pripravený na inštaláciu servera. Potvrďte tlačidlom Inštalovať.

  image
 6. Po úspešnej inštalácii kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. V nasledujúcom kroku sa zapne sprievodca spustením AMS. Je potrebné vypísať prihlasovacie meno a aktivačný kľúč , ktoré ste obdržali vo faktúre e-mailom po zakúpení dochádzkového systému.

 8. Kliknutím na spustiť dochádzkový systém AMS aktivujete základnú konfiguráciu aplikácie. V jej prvom kroku * vyberiete jazyk* rozhrania a potvrdíte tlačidlom Použiť.

  image
 9. Sprievodca začne automaticky inštalovať databázu a spúšťať systémové služby, pričom nie je potrebný žiadny zásah užívateľa.
  V prípade technických komplikácií môžete využiť integrovaný HELPDESK (technickú podporu), ktorú vyvoláte kliknutím na tlačidlo Podpora.

  image
 10. Pre dokončenie konfigurácie AMS kliknite na tlačidlo Hotovo.

  image
 11. Po úspešnej konfigurácii databázy sa Vám zobrazí okno pre vpísanie licenčných údajov. Vypisujete e-mail na ktorý je viazaná licencia a aktivačný kľúč, ktorý ste obdržali po kúpe dochádzkového systému (je vo formáte xxxx-xxxx-xxxx-xxxx). Kliknite na Aktivovať.

  image
 12. O úspešnosti aktivácie zakúpenej licencie Vás bude program informovať hláškou.
  Následne Vám bude umožnené prihlásiť sa do aplikácie AMS. Pri prvotnom prihlásení sa Vám zobrazí okno s informačnou hláškou o zadaní e-mailovej adresy.

  image
 13. Tu vypíšete e-mailovú adresu hlavného administrátora systému (osoba, ktorá bude v programe figurovať ako Admin 1, čiže hlavný admin).

  image
 14. Po kliknutí na uložiť sa Vám otvorí dochádzkový systém AMS.
  Pozn. Na úvod sa zobrazí aj sprievodca AMS, ktorý s vami prejde základné kroky.

Dôležitá informácia

Prvotné prihlásenie do dochádzkového systému AMS je prednastavené na - prihlasovacie meno: admin a bez zadania hesla.

image

Dôrazne upozorňujeme aby ste si hneď po prvom prihlásení do AMS zmenili prihlasovacie údaje!

Urobíte tak po otvorení programu AMS v karte Podpora + Info, v záložke Informácie v časti Administrátorský účet kliknete na Zmeniť heslo. Otvorí sa okno, kde riadok staré heslo necháte prázdne a vypíšete nové heslo, zopakujete ešte raz nové heslo a stlačíte Potvrdiť.

image

Pozn.: V tejto časti si viete ako hlavný Administrátor (Admin s ID 1) zmeniť aj prihlasovacie údaje (cez tlačidlo " Zmeniť údaje") a teda prihlasovacie meno, celé meno, prípadne e-mail, ak ste zadali nesprávny alebo sa po čase zmenil. Ak si zmeníte prihlasovacie meno (napríklad na Peter), tak pri ďalšom prihlásení do AMS zadáte namiesto “admin” do prihlasovacieho mena “Peter”.


INŠTALÁCIA KLIENTSKEJ ČASTI DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMU AMS (klient)

 1. Stiahnite si offline inštalátor, ktorý nájdete na našej webovej stránke v časti Pomoc a podpora - Na stiahnutie (nájdete ho pod názvom “AMS inštalátor klienta”).

 2. Spustite AMS inštalátor, vyberte jazyk pre inštaláciu a kliknite na tlačidlo Ďalej. Uvíta vás sprievodca inštaláciou, kliknite na Ďalej.

  image
 3. V ďalšom kroku si vyberiete cestu (priečinok) pre uloženie. Odporúčame ponechať prednastavený C:\SYSTEM-IS\AMS_C_1.0.7\
  Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  image
 4. Prečítajte Licenčné podmienky a pokiaľ s nimi súhlasíte, * potvrďte* ich označením možnosti “Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy” a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  image
 5. V nasledujúcom kroku je sprievodca pripravený na inštaláciu klienta. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
  Počkajte chvíľu kým sprievodca dokončí inštaláciu. Po úspešnej inštalácii ponechajte označenú možnosť “Spustiť produkt AMS klient” a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  image
 6. V nasledujúcom kroku sa zapne sprievodca spustením AMS. Vyberte jazyk pre komunikáciu a stlačte Použiť.

  image
 7. Prebehne prihlásenie účtom. V tejto časti nevypisujete nič, ale kliknete na Rozšírené nastavenia.

  image
 8. Otvoria sa nastavenia pre pripojenie k databáze. Do kolonky Server vypíšete vašu lokálnu IP adresu servera ( IP adresu počítača, na ktorom je nainštalovaná hlavná softvérová časť dochádzkového systému AMS - serverová inštalácia AMS s databázou). Ostatné polia sú predvyplnené, nemeňte ich. Kliknite na Vyskúšať. Ak je pripojenie k databáze v poriadku, pod tlačidlom Vyskúšať sa objaví hláška o úspešnosti. Kliknite na Uložiť.

  image
 9. Sprievodca skontroluje stav a verziu databázy.

  image
 10. V ďalšom kroku sprievodca informuje o dokončení konfigurácie AMS, stlačte Hotovo.

  image
 11. Následne Vám bude umožnené prihlásiť sa do dochádzkového systému AMS - zobrazí sa tabuľka pre zadanie prihlasovacieho mena a hesla.
  Prvotné prihlásenie je prednastavené na - prihlasovacie meno admin a bez zadania hesla.

  image

Dôrazne upozorňujeme aby ste si hneď po prvom prihlásení do AMS zmenili prihlasovacie údaje!

Urobíte tak v AMS v karte Podpora + Info, v záložke Informácie, v časti Administrátorský účet kliknete na * Zmeniť heslo*. Otvorí sa okno, kde riadok staré heslo necháte prázdne a vypíšete nové heslo, zopakujete ešte raz nové heslo a stlačíte Potvrdiť.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.