Postup fyzickej montáže terminálu


 1. Demontujte konzolu (držiak) z dochádzkového terminálu, uvoľnením prídržných skrutiek. Zamerajte si ju na stene
  (doporučujeme dodržať výšku hornej hrany konzoly 150 – 155 cm) a dajte ju do vodorovnej polohy. Naznačte si
  montážne otvory a následne konzolu pripevnite na stenu, najlepšie prostredníctvom hmoždiniek a skrutiek (viď obrázok).
image
 1. Ku terminálu pripojíme sieťový kábel s konektorom RJ 45, ktorým zabezpečíme napájanie terminálu, a (alebo) dátovú komunikáciu po LAN (terminál disponuje aj pripojením prostredníctvom Wi-Fi).
image
 1. Terminál nasunieme do hornej časti konzoly na uchytávacie stĺpiky a následne ho pritlačíme smerom ku stene na
  spodné zaisťovacie stĺpiky. UPOZORNENIE: Montáž nevykonávajte silou, aby nedošlo ku poškodeniu konzoly!
image
 1. Zo spodnej strany terminálu priskrutkujte naspäť upevňovacie skrutky. UPOZORNENIE: Skrutky nikdy nedoťahujte silou na doraz!
image
 1. Druhý koniec sieťového kábla pripojíme do PoE injektora (POWER + DATA OUT), alebo do PoE switchu, čím
  zabezpečíme zapnutie dochádzkového terminálu.
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.