Zápis do dochádzky za použitia QR kódu


Po spustení dochádzkovej aplikácie na tablete sa zobrazí úvodná obrazovka. Nachádza sa tu:

 1. Tlačidlo pre vstup do Menu aplikácie - slúži pre administrátora tabletu pre spravovanie nastavení
 2. Snímací priestor pre autorizáciou pomocou QR kódu - QR kód je automaticky vygenerovaný programom AMS pri vytvorení zamestnanca. Nachádza sa v karte zamestnanca, kde si ho máte možnosť uložiť cez ikonu image pod QR kódom a následne vytlačiť.
  (Pozn.: Na základe nastavení v pragrame viete určiť na základe čoho sa majú generovať QR kódy.)
 3. Indikátor stavu pripojenia:
  • zelená gulička znamená, že tablet je online, komunikuje so serverom a posiela zaznamenané prístupy do AMS
  • šedá gulička hlási, že tablet je offline a nekomunikuje so serverom. V takomto stave tablet zaznamenané prístupy neodošle na server. Synchronizácia prebehne až po spojení sa tabletu s dochádzkovým serverom.
   • Je potrebné prekontrolovať nastavenia pripojenia tabletu ku dochádzkovému serveru (ak sa menila IP adresa serverového PC).
   • Preveriť pripojenie do Wi-Fi (ak sa menilo heslo na wifi - je potrebné nanovo pripojiť tablet s novým heslom do siete).
image

Postup obsluhy tabletu pre zamestnancov

 1. Na úvodnej obrazovke tabletu sa nachádza autorizácia pomocou QR kódu. Zamestnanec ukáže kamere tabletu svoj QR kód, ktorý mu bol vygenerovaný tak, aby ho bolo celý vidno v priestore pre snímanie.

Tablet zosníma len QR kódy tých zamestnancov, ktorí boli k nemu priradení.

image
 1. Na obrazovke tabletu sa zobrazia prerušenia, ktoré mu boli priradené. Zamestnanec dotykom vyberie prerušenie, ktoré chce zapísať.
image
 1. Zamestnanec označí príchod alebo odchod. V snímacom priestore kamery sa nachádza náhľad zamestnanca, počas zápisu prerušenia.

Ak je zapnutá detekcia tváre na tablete, nepovolí zápis zamestnancovi pokiaľ svoju tvár neukáže kamere (nebude ho vidno v snímacom priestore kamery) a teda tlačidlá na príchod a odchod nebudú aktívne (funkcia je znázornená aj vo videu nižšie)..

image
 1. Po zápise na tablete sa zobrazí zamestnancovi na displeji informácia o vykonanom zápise a čase prerušenia s fotografiou vyhotovenou počas zápisu. Pod fotografiou sa nachádza informácia o aktuálnom salde.
image
 1. V tejto časti má zamestnanec možnosť odkontrolovať si, či sa zapísal správne. Ak nie, môže si svoj zápis opraviť pomocou tlačidla Zmazať prerušenie a zapísať sa nanovo.

Pri kontrole zápisu sa pod menom zamestnanca zobrazuje aj časová os, ukazujúca dobu aktívnosti zobrazeného okna, počas ktorej môže zamestnanec vykonať opravu zápisu.

V prípade, že mylný zápis zistí neskôr, nahlási to administrátorovi, ktorý vykoná opravu priamo v dochádzkovom systéme AMS.

image

Všetky zaznamenané prístupy (aj tie vymazané) spolu s fotografiou zamestnanca sa zobrazujú v dochádzkovom systéme AMS v časti Prístupy.

Na videu je znázornený zápis do dochádzky za použitia QR kódu aj s funkciou detekcie tváre:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.