Materská dovolenka (mimoevidenčný stav)


Materská dovolenka sa nastavuje v karte konkrétneho zamestnanca.

Je potrebné ísť do záložky Zoznamy časť Zamestnanci a dvojklikom na konkrétneho zamestnanca si otvoriť jeho zamestnaneckú kartu (alebo označiť zamestnanca a kliknúť na Upraviť).

V zamestnaneckej karte sa nachádza položka “mimoevidenčný stav”. V tejto časti môžete zamestnancovi nastaviť materskú (alebo rodičovskú dovolenku, prípadne akýkoľvek iný mimoevidenčný stav).

Nastavíte dátum začiatku a ukončenia materskej dovolenky (dátum viete vybrať prostredníctvom rozbaľovacích šípiek pri každej z možností).

Ak dopredu neviete, dokedy bude zamestnanec na materskej dovolenke, nastavte len dátum začiatku a pri ukončení nechajte označenú možnosť “neurčito”. Vedľa do kolonky popisu uvediete dôvod (napríklad: materská dovolenka) a kliknete na Uložiť.

image

Informácia o materskej dovolenke (alebo inom nastavenom mimoevidenčnom stave) sa následne zobrazí aj v mesačnom prehľade dochádzky.

image

Keď sa zamestnanec vráti z materskej dovolenky a mal vypísaný dátum ukončenia mimoevidenčného stavu, program mu automaticky ukončí trvanie materskej dovolenky k tomuto dátumu.

Ak bol označený dátum ukončenia mimoevidenčného stavu na neurčito, je potrebné vypísať dátum nástupu a to tak, že do kolonky mimoevidenčný stav - “dátum do” vypíšete dátum posledného dňa materskej dovolenky. V našom príklade sme zadali dátum ukončenia mimoevidenčného stavu 20.11., čím vrátane tohto dátumu trvá mimoevidenčný stav a od nasledujúceho pracovného dňa, už zamestnanec normálne pracuje.

image

Na videu nižšie je znázornený postup pre zadanie materskej dovolenky (mimoevidenčného stavu):

image

Pozn.:

Niekedy sa môže stať, že po ukončení mimoevidenčného stavu (napríklad pri prvotnom určení na dobu neurčitú a následne prepísaní dátumu ukončenia), ostane v mesačnom prehľade poznámka mimoevidenčného stavu. Ak je takýto stav nežiadúci, viete poznámku vymazať. Označte deň / dni v mesačnom prehľade, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť “Vymazať poznámku”.

Program AMS sám prepočíta po zmene mimoevidenčného stavu zamestnancom dochádzku. Ak by ste potrebovali vynútený prepočet dochádzky, viete ho spraviť pravým kliknutím myši na prvý deň v mesiaci a vyberte možnosť “prepočítať od aktuálneho dňa” (možnosť je znázornená aj na na videu vyššie).

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.