Zápis na terminály prebehol, ale v dochádzke sa prístupy nezobrazujú


Príčiny takejto situácie môžu byť nasledovné:

 1. terminál je offline

  Jednou z hlavných príčin toho, že je terminál offline je, že nemá prístup na sieť (ak sa menila wifi alebo nastavenia v routri). Pokiaľ nemá pripojenie, nemôže prebehnúť synchronizácia s AMS a tým pádom sa prístupy síce ukladajú do terminálu ale neprenášajú do AMS. Tieto prístupy nestratíte, synchronizujú sa automaticky do cca 30 minút od času, kedy bude terminál opäť online.
  Ak používate tablet, je potrebné ho pripojiť do wifi.
  Ak používate terminál STL.one, skontrolovať či nie je vypadnutý alebo uvoľnení napájací kábel.
  Ak sú pripojené do siete, je možná iná príčina offline terminálu.

 2. pri aktívnej detekcii tváre, terminál nezdetekoval tvár

  Táto možnosť mohla byť spôsobená tým, že zamestnanci v prípade terminálu STL.one len označia prerušenie na termináli, priložia kartu a odídu bez toho, aby terminál mohol zdetekovať tvár. Alebo v prípade tabletu označia prerušenie príchod alebo odchod a odídu od kamery tabletu. Dochádzkový terminál počas timeoutu 7 sekúnd určenom na zdetekovanie tváre nezaznamenal žiadnu tvár a tým pádom nezapísal žiadny údaj. Taktiež ak zamestnanci nosia okuliare, rúška, viditeľnosť pri termináli je slabšia a podobne, taktiež nemusí počas timeotu terminál spozorovať tvár zamestnancov a teda nezapíše prístup. Zamestnanci musia byť zreteľne viditeľní pri detekcii, aby ich terminál zapísal. V každom prípade, pri správnom zapísaní prístupu musí terminál oznámiť zvukovou hláškou, že bol zápis uskutočnený.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.