Import zoznamu zamestnancov do dochádzkového systému


Import zamestnancov predstavuje načítanie zoznamu zamestnancov zo súboru, uloženého na disku počítača, do programu AMS. Program podporuje formáty *.xls, *.csv.

image Rýchly tip

Pre jednoduchšiu predstavu ako má vyzerať súbor pre import zamestnancov, odporúčame najskôr exportovať existujúcich zamestnancov v systéme AMS. V prípade, ak ešte nemáte žiadnych zamestnancov v programe uložených, exportujte len prázdny dokument. Postupujte podľa návodu Export zamestnancov.

Takto získate súbor s potrebnými stĺpcami, do ktorých stačí už len vpisovať mená zamestnancov na import. Správny formát dokumentu je zobrazený na obrázku nižšie. Do takéhoto dokumentu môžete vpisovať zamestnancov a následne pokračovať bodmi, popísanými nižšie.

image

Postup pre import zamestnancov:

 1. V časti Zoznamy kliknite na kartu Zamestnanci a v spodnej časti sa nachádza tlačidlo Import.

  image
 2. Po kliknutí na tlačidlo “Import" sa zobrazí okno pre výber súboru pre import. Vyberte cestu, odkiaľ sa súbor načíta (kde ste si uložili vyexportovaný súbor) a kliknite na tlačidlo “Otvoriť”.

  image
 3. O úspešnom importe program AMS informuje hlásením - o celkovom počte načítaných záznamov. Kliknite na tlačidlo OK.

  image
 4. Úspešným importom sa do programu AMS zapísali zamestnanci zo súboru (v našom príklade je to 1 zamestnanec Jozef Kováčik).
  Každý zamestnanec (pokiaľ ste mu nevpísali parametre) sa naimportoval s automatickým nastavením - pracovný pomer na dobu neurčitú a deň začiatku pracovného pomeru na prvý deň aktuálneho mesiaca. Ďalšie údaje o zamestnancoch je potrebné nastaviť cez dochádzkový systém v karte zamestnanca.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.