Prepočet dochádzky zamestnancom


  1. Prepočet dochádzky zamestnancom sa robí v mesačnom prehľade. V karte Dochádzka - Mesačný prehľad si vo filtri vyberiete konkrétneho zamestnanca, ktorému chcete prepočítať dochádzku. Kliknete na prvý deň v mesiaci pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť “prepočítať od aktuálneho dňa”. Následne sa zamestnancovi dochádzka prepočíta.

    image
  2. Prepočtom sa u zamestnanca môžu prejaviť zmeny - napríklad ak ste menili niečo v skupine, alebo ste prepísali údaje prístupov a pod. Preto je dôležité, ak nechcete aby sa zamestnancovi prepočítala dochádzka a s ňou súvisiace zmeny aj do minulých mesiacov, mať tieto staršie mesiace uzamknuté. Uzatváranie dochádzky sa vykonáva v karte Dochádzka - Uzávierka.

  3. Naopak, ak potrebujete urobiť prepočet a s ním súvisiacu zmenu aj do starších mesiacov, je potrebné mať tieto mesiace odomknuté. Tu je ale výhodou, že nemusíte zamestnancovi prepočítavať každý mesiac zvlášť. Stačí aj sa nastavíte pomocou filtra v mesačnom prehľade dochádzky na najstarší mesiac, od ktorého chcete vykonať prepočet dochádzky a v ňom dáte prepočet dochádzky od prvého dňa v mesiaci (spôsobom popisovaným v bode 1). Následne sa prepočítajú všetky mesiace od najstaršieho otvoreného po najnovší.

Príklad: Potrebujeme prepočítať dochádzku zamestnancovi od júla do novembra. Otvoríme si cez uzávierku všetky uzavreté mesiace (júl až november) a v mesačnom prehľade dochádzky sa nastavíme pomocou filtra na júl. Klikneme pravým tlačidlom myši na prvý deň v mesiaci júl a vyberieme možnosť “prepočítať od aktuálneho dňa”. Dochádzka sa zamestnancovi prepočíta za júl, august, september, október a november.

  1. Ak sa stane, že potrebujete prepočítať dochádzku hromadne všetkým zamestnancom a bolo by pre vás zdĺhavé preklikávať si každého zamestnanca zvlášť a dávať mu prepočet, viete si tento krok zjednodušiť. Uistite sa, že zamestnanci majú otvorenú dochádzku, ktorú chcete prepočítať a zároveň zamknutú dochádzku, do ktorej nechcete zasahovať. Následne v časti Nastavenia - Program je hneď prvá možnosť “Zobrazovať počet časových úsekov”. Po zakliknutí tejto možnosti sa vás program opýta, či si želáte spraviť prepočet dochádzky. V tomto momente kliknite na “Nie”, aby ste si nezmenili nastavenia. Následne zakliknite tú istú možnosť opätovne a po otázke o prepočte dochádzky označte “Áno” (že si želáte prepočet). Dochádzka sa takto prepočíta všetkým zamestnancom hromadne.

    image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.