Neexportuje zamestnanca do PaM


Ak nastane situácia, že sa zamestnanec nezobrazuje v exporte do PaM (personálne a mzdové programy), je pravdepodobné, že nie je do exportu priradený.

V časti Nastavenia - Exporty do PaM sú vytvorené exportné mostíky na mzdové programy.

image

Kliknutím na konkrétny PaM sa zobrazí okno, kde máte v hornej časti záložku “Priradení zamestnanci”.

Dvojklikom na meno alebo označením mena a kliknutím na šípku doprava sa zamestnanec priradí k mzdovému programu (presunie sa do pravej časti - priradení zamestnanci).

image

Netreba tiež zabúdať, že pre správne fungovanie PaM exportu je potrebné vybrať cestu pre export a mať PaM označené ako “Aktívne”.

Pri vytváraní exportu je potrebné, aby bola uložená cesta pre priečinok, vždy rovnaká pre všetkých, ktorý pracujú s exportami.

Odporúčame pri všetkých exportoch ponechať cestu pre uloženie C:/SYSTEM-IS/AMS , pretože takýto priečinok sa nachádza u každého, kto používa a má nainštalované AMS.

image

Pozn.:

Ak využívate vo svojej spoločnosti viacero mzdových programov, môžete mať priradených rôznych zamestnancom k viacerým PaM programom, rovnakým postupom ako je popísaný vyššie.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.