Dodávatelia


V karte Strava v časti Dodávatelia je možné nastaviť dodávateľov pre jednotlivé strediská (ak sú vytvorené). Kliknete na konkrétne stredisko a priradíte mu dodávateľa označením príslušného políčka image pri názve dodávateľa. Po kliknutí na konkrétneho dodávateľa sa v pravej časti obrazovky zobrazí jeho popis.

image

Pre vytvorenie dodávateľa použite tlačidlo “Pridať dodávateľa”. Následne sa vám otvorí okno, kde môžete vpísať:

  • názov
  • bližší popis
  • skratku, ktorá sa bude zobrazovať pri dodávateľovi
  • emaily - tu sa nachádzajú emaily dodávateľa, na ktoré budú objednávky zasielané - môžete pridať, upraviť a vymazať mail cez rovnomenné tlačidlá. Vytvorené emaily sa zobrazia v okne nižšie
  • objednávanie do - uvádza sa tu čas, do ktorej hodiny a koľko dní pred výdajom je možné urobiť objednávku (v našom príklade do 14:30 hod. predchádzajúceho dňa)

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo “Uložiť”.

image

Pokiaľ chcete upraviť už existujúceho dodávateľa alebo ho vymazať, môžete tak urobiť cez tlačidlo “Upraviť dodávateľa” (vpravo dole) alebo dvojklikom myši a otvorí sa okno, kde môžete vykonať potrebné úpravy.

image

Dodávateľa ktorému boli priradené jedlá a je priradený k stredisku nie je možné vymazať, systém o tom informuje aj hláškou:

image

Kontrolné emaily - emaily zaslané dodávateľovi budú automaticky preposlané aj na kontrolný email. V týchto mailoch vidíte objednávky u konkrétneho dodávateľa. Pre lepšie pochopenie si môžete pozrieť video nižšie:

image

Nastavenie automatického odosielania e-mailov dodávateľom

V časti Strava - Dodávatelia, si označíte konkrétneho dodávateľa a kliknete na Upraviť. Zobrazí sa tabuľka, kde máte možnosť nastaviť automatické odosielanie e-mailov o objednaných jedlách priamo dodávateľovi. Po kliknutí na “Pridať odosielanie” sa zobrazí okno, kde napíšete presnú hodinu a koľko dní pred výdajom sa má e-mail odoslať. Následne potvrdíte tlačidlom “Uložiť”.

Nastaviť môžete aj viacero automatických e-mailov dodávateľom naraz. Všetky sa zobrazujú v tabuľke v časti Odosielanie mailov.

image
Nastavenie automatického odosielanie e-mailov dodávateľom je dostupné v rozšírenej verzii Stravovacieho systému - Catering Pro. Pre aktiváciu kontaktujte našu technickú podporu.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.