Nastavenia pre Domovskú stránku


V karte Nastavenia v časti Program sa nachádzajú nastavenia, ktoré ovplyvňujú zobrazovanie a obnovovanie položiek na karte Domov (na domovskej stránke). V tejto sekcii sa nachádzajú:

image

Aktívne panely

V niektorých spoločnostiach je žiadúce aby sa na základnej obrazovke AMS zobrazovali len určité položky, ostatné tam nefigurovali. Na základe označenia (“zaškrtnutia”) položiek v tejto časti sa následne tieto položky zobrazia na karte Domov, na domovskej stránke. K dispozícii sú položky: Dni na riešenie, Žiadanky, Terminály, Prístupy, Prítomnosť zamestnancov.

image

Na obrázku nižšie môžete vidieť jednotlivé položky zo zoznamu.

image

Automatické obnovovanie domovskej stránky

Na základe času, ktorý v tejto možnosti nastavíte, sa budú informácie v karte Domov automaticky aktualizovať.

image

Na výber máte každých 5 / 10 / 30 sekúnd, každú minútu, každých 5 minút alebo neobnovovať automaticky.

image

Automatické obnovovanie dní na riešenie

Na základe času, ktorý v tejto možnosti nastavíte, sa budú konkrétne Dni na riešenie v karte Domov automaticky aktualizovať.

image

Na výber máte každú minútu, každých 5 minút, každých 15 minút alebo neobnovovať automaticky.

image

Ignorovať dni na riešenie do

Na domovskej stránke sa zobrazujú dni, ktoré si vyžadujú kontrolu alebo opravu. Systém umožňuje nastaviť dátum, od ktorého sa budú dni na riešenie zobrazovať. Takto je možné predísť rozsiahlemu zoznamu dní a zamerať sa len na potrebné dni.

image

Povoliť detail prítomnosti zamestnancov

Ak označíte túto možnosť, bude sa na karte Domov zobrazovať rozšírený zoznam zamestnancov - zoznam prítomných alebo neprítomných zamestnancov.

image
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.