Administrátori


Rozlišujeme:

  • prvého administrátora v zozname - hlavného administrátora (ID: 1), ktorý má vždy plné oprávnenia. Môže vytvárať a upravovať administrátorov dochádzky, tiež im prideľovať zamestnancov a strediská.
  • všetkých ďalších vytvorených administrátorov

Vytvorenie administrátora


Pre vytvorenie administrátora v časti Zoznamy, v karte Administrátori, stlačte “Pridať admina”. Otvorí sa vám tabuľka, kde vypíšete prihlasovacie meno (pod ktorým sa bude do systému admin prihlasovať), meno a e-mail.

Ak chcete, aby sa administrátor prihlasoval do dochádzkového systému iba pomocou svojho mena, a aby systém nevyžadoval heslo, označte možnosť “bez hesla”. Ak sa má prihlasovať aj pomocou hesla, vypíšte heslo (minimálne 4 znaky).

Program umožňuje priradiť každému administrátorovi rôzne práva, t.j. funkcie, ktoré môže v programe vykonávať. Ponúka tri úrovne prístupu:

  • Plný prístup - administrátor môže robiť akékoľvek úpravy, ktoré program umožňuje a môže vytvárať aj ďalších administrátorov. Tento prístup najčastejšie využívajú personalisti, ktorí majú na starosti dochádzku zamestnancov, môžu robiť úpravy, tlačiť dochádzkové listy, uzatvárať a exportovať dochádzku.
  • Len zobraziť - prístup umožňuje iba prezerať uložené informácie. Nepovoľuje robiť žiadne úpravy v dochádzke. Využíva sa napríklad pre vedúcich úsekov, ktorí chcú sledovať/prezerať dochádzku svojich zamestnancov, počet odpracovaných hodín, nadčasové hodiny.
  • Blokovaný prístup - tento typ prístupu sa využíva, keď už nechcete umožniť zamestnancovi upravovať a ani prezerať informácie z dochádzky. Zamestnanec sa už nemôže do programu AMS prihlásiť. Využíva sa pri zamestnancoch ktorý už viac vo firme nepracujú.

Oprávnenia - pozostávajú z jednotlivých častí dochádzkového systému. Administrátor bude mať umožnený prístup len do tých častí systému, ktoré označíte (v prípade na videu nižšie sú to časti Dochádzka a Prehľady)

Každému administrátorovi máte možnosť nastaviť aj úroveň uzatvárania dochádzky, ktorá ponúka možnosti:

  • Žiadne - administrátor nemá možnosť meniť stav dochádzky v uzávierke, môže ju len prezerať
  • Kontrola - administrátor môže zmeniť stav na “skontrolované”
  • Schválenie - administrátor môže zmeniť stav na “schválená”
  • Zamknutie - administrátor môže zmeniť dochádzku na zamknutú.

Pomocou viacúrovňového uzatvárania dochádzky je proces uzatvárania bezpečnejší a meniť stav uzavretej dochádzky môže len administrátor s najvyšším prístupom.
Pri každej úprave dochádzky v programe je zaznamenané meno administrátora, ktorý úpravu robil.
Ku každému administrátorovi môžete priradiť skupinu zamestnancov. S týmito zamestnancami môže robiť úpravy alebo prezerať ich dochádzku.

Na videu nižšie môžete vidieť video s postupom, ktorý je potrebný pri vytváraní nového administrátora:

video vytvorenie administratora

Osobné číslo admina sa vypisuje priamo v karte administrátora a slúži na nepriame párovanie adminov a zamestnancov, aby admin nemohol sám sebe ako zamestnancovi schváliť žiadanku.

image

Úprava administrátora

Upravovať administrátorov môže len hlavný admin (ID 1). Urobí tak cez kartu Zoznamy, časť Administrátori, dvojklikom na admina alebo cez možnosť “Upraviť”. Postup si môžete pozrieť na videu nižšie.

image

Každý administrátor má možnosť zmeniť svoje prihlasovacie údaje a heslo keď je prihlásený v dochádzkovom systéme pod svojim účtom. Urobí tak v karte Podpora a Info, v časti Informácie. Nachádza sa tu tabuľka Administrátorský účet a možnosti “zmeniť údaje” a “zmeniť heslo”.

image

Priradenie zamestnancov a stredísk administrátorovi

Ak administrátorovi nepriradíte žiadnych zamestnancov, tak sa mu nebudú v programe AMS zobrazovať žiadne údaje. Každý administrátor musí mať priradených zamestnancov (ak sú vytvorené strediská tak musíte priradiť aj tie), aby mohol prezerať prípadne upravovať ich údaje dochádzky. Zamestnancov alebo strediská priraďujete dvojklikom na meno alebo pomocou šípiek. Na videu nižšie si môžete pozrieť postup na pridávanie zamestnancov a stredísk k administrátorovi:

image

Pozrite aj návody:

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.