Odpracovaný čas a príplatkový čas


V nastaveniach skupiny (Zoznamy - Skupiny) viete určiť aj kritériá pre počítanie:

Odpracovaný čas

Ide o nastavenie v skupine, ktoré priradí a započíta odpracované hodiny:

  • v dni, kedy bol časový úsek začatý
  • v dni, kedy bol časový úsek dokončený
  • alebo podľa skutočného rozdelenia
image

Príklad:

Zamestnanec pracuje nočnú zmenu od 22:00 do 06:00.

Dňa 2.9. prišiel do práce (a teda začal pracovný úsek) o 21:53 a pracoval do šiestej rána. Keďže máme nastavené započítanie odpracovaného času v dni, kedy bol úsek začatý, celkový odpracovaný čas 7:37 (celkový čas 8:07 mínus nastavená 30 minútová prestávka) sa zobrazí v tomto dni a teda 2.9.

image

Pri nastavení započítania odpracovaného času v dni, kedy bol úsek dokončený, sa v našom príklade zapíše odpracovaný čas do dňa 3.9., keďže v tomto dni o 6:00 ráno dokončil svoju prácu (odišiel z práce).

Môžeme vidieť že dňa 2.9. máme stĺpec Odpracované prázdny. Všetok odpracovaný čas je v nasledujúcom dni.

image
image

Poslednou možnosťou je započítať odpracovaný čas podľa skutočného rozdelenia. Zamestnancovi sa dňa 2.9. započíta odpracovaný čas od 21:53 do polnoci, čo je v našom prípade 1:37 a nasledujúci deň, kedy prácu dokončil sa mu zaráta do odpracovaného času od polnoci do 6:00 rána, čo je celkom 6 hodín.

image
image

Príplatkový čas

V tejto časti viete nastaviť časový úsek odpracovaných hodín, ktorého hodiny sa započítajú do príplatkového času.

Príplatkový čas slúži len na oddelenie a spočítanie hodín, ktoré chcete označiť ako príplatkové od štandardných odpracovaných hodín.

Pokiaľ chcete zobraziť príplatkové hodiny v mesačnom prehľade dochádzky, je potrebné povoliť ich v nastaveniach programu (karta Nastavenia - Program - označenie možnosti “Zobraziť príplatkový čas v dňoch”).

Keď tak urobíte, tak sa v mesačnom prehľade dochádzky zobrazí nový stĺpec Príplatok.

image

Následne je potrebné vyčísliť v skupine časy za ktoré sa bude počítať príplatok. Označením “Počítanie príplatku” sa zaktivuje možnosť vypísať príplatkové časy od - do.

image

V našom príklade sme si nastavili počítanie príplatku od 20:00 do 06:00. Zakaždým, keď bude zamestnanec pracovať v rozpätí tohto nastaveného času, sa čas prislúchajúci príplatku zobrazí v mesačnom prehľade dochádzky - za každý deň v stĺpci Príplatok a sumárne v pravom postrannom paneli v časti Príplatkový čas.

image

Takisto sa príplatkový čas zobrazí v konkrétnom dni v detaile dňa v stĺpci Príplatok.

image

V nastaveniach skupiny máme možnosť odpočítať 1. a 2. prestávku (pre aktiváciu označte tieto možnosti).

image

Pri možnosti Odpočítať 1. prestávku sa z príplatkového času odpočíta počet minút prestávky (podľa nastavení). Na to, aby sa odpočítala prestávka musí byť reálne zapísané prerušenie obed (na termináli zamestnancom, alebo manuálne zapísaný adminom do dochádzky).

Rovnakým spôsobom sa bude správať odpočítanie 2. prestávky.

Uveďme si príklad:

Zamestnancovi sa má počítať príplatkový čas od 18:00 do 06:00. Pracoval od 14:53 do 23:57. Od 18:00 sa mu začal počítať príplatkový čas do 23:57 (v limite nastavenia času pre príplatok). Jeho príplatkový čas bude 5:57. Keďže máme v skupine označený odpočet 1. prestávky a zamestnanec si zapísal obed v trvaní 15 minút, tieto minúty sa odpočítajú aj z príplatkového času a teda výsledný čas príplatku bude 5:40.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.